ORGANIZACIJA DRUŠTVA IN KADRI

 

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

Anton ŠMID

Tel. 041/725-050

e-pošta sever.rogaska@gmail.com

 

 

PODPREDSEDNIKI DRUŠTVA

 

mag. Drago ALENC

tel. 041/580-066

e-pošta: drago.alenc@amis.net, drago.alenc@policija.si

 

mag. Darko REPENŠEK

tel. 041/651-192

e-pošta; darko.repenšek@gov.si, darko.repensek1@siol.net

 

Anton ŠOŠTARIČ

Tel. 051/631-822

e-pošta: anton.sostaric3@telemach.net

 

 

SEKRETAR DRUŠTVA

Stanislav MALGAJ

Tel. 031/791-367

e-pošta: info@veteransko-drustvo-sever.si

 

 

 

ČLANI UPRAVNEGA ODBORA (PREDSEDNIKI ODBOROV)

 

Anton FERME, predsednik Odbora Celje

Tel. 041/714-512

e-pošta: sever.odborcelje@gmail.com

 

Ivan RŽEN, predsednik Odbora Laško

tel. 031/441-456

e-pošta: ivan.rzen@policija.si

 

Jože ROJŠEK, predsednik Odbora Mozirje

tel. 041/588-208

e-pošta: sever.mozirje@gmail.com

 

Anton ŠMID, predsednik Odbora Rogaška Slatina – Rogatec in predsednik društva

tel. 041/725-050

e-pošta info@veteransko-drustvo-sever.si , sever.rogaska@amis.net

 

Marjan ARTIČ, predsednik  Odbora Slovenske Konjice – Vitanje  - Zreče

tel. 040/233-009

e-pošta: sever.skvz@gmail.com

 

Dušan POLENŠEK, predsednik Odbora Šentjur – Dobje

tel. 041/324-259

e-pošta: dusan.polensek@gmail.com

 

Milan ROŽMAN, predsednik Odbora Šmarje pri Jelšah

tel. 041/472-341

e-pošta: sever.smarje@gmail.com

 

Dejan POTOČNIK, predsednik Odbora Velenje

tel. 041/759-420

e-pošta: pvds.velenje@gmail.com

 

Rado GAŠPARIČ, predsednik Odbora Žalec

tel. 031/387-662

e-pošta: sever.zalec@gmail.com

 

 

NADZORNI ODBOR

Milan URBANČEK, predsednik

Edo MLAČNIK

Stanislav SKUBIC

 

ČASTNO RAZSODIŠČE

Zdenka BOROVNIK, predsednica

Anton ANDERLIČ

Slavko ČOH

Ludvik PETRIČ

Slavko ŠMIGOC

 

KOMISIJA ZA ARHIVSKO GRADIVO

predsednik mag. Drago ALENC

 

KOMISIJA ZA PRAVNE, ORGANIZACIJSKE IN STATUSNE ZADEVE

predsednik mag. Darko REPENŠEK

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

predsednica Gabrijela BOROVŠAK

 

KOMISIJA ZA ŠPORT, REKREACIJO IN DRUŽABNA SREČANJA

predsednik Slavko ŠMIGOC

 

 

 

Ċ
PVD sever Celje,
7. maj 2014 00:53