Društvo‎ > ‎

Program dela

 

Datum: 24.11.2015

 

PROGRAM DELA DRUŠTVA ZA LETO 2016

 

V  letu 2016 bomo nadaljevali z izvajanjem aktivnosti, ki izhajajo temeljnih nalog,  ki so  določene v statutu društva. Glavni nalogi sta skrb za člane – vojne veterane in skrb za ohranjanje zgodovinskega spomina.

 

Načrtovane naloge:

 

JANUAR 2016

jan., februar

Izvedba rednih letnih programskih občnih zborov odborov

Jan., februar

Udeležba predstavnikov odborov na  občnih zborih OZVVS

09.01.2016

pohod po poteh Pohorskega bataljona na Osankarico - udeležba odborov Laško, Sl. Konjice, Celje

22.01.2016

Organizacija 4. DP Združenja Sever in Policije v veleslalomu na Golteh -  udeležba članov društva

30.01.2016

Udeležba članov na SP v veleslalomu« Partizanske smučine Cerkno«

30., 31.1.2016

Igmanski marš  v Sarajevu - udeležba člana odbora Slov. Konjice na pohodu

 

FEBRUAR 2016

 

Pričetek izvajanja predavanj o delovanju milice v obdobju  1989 – 91 mladi generaciji policistov po enotah. Predavatelja Franc BEVC, član organizator MSNZ in podpredsednik društva  ŠOŠTARŠIČ

06.02.2016

Počastitev obletnice prihoda XIV. Divizije na Štajersko v Sedlarjevem - udeležba na slovesnosti delegacije  odbora Rogaška Slatina s praporom

08.02.2016

Slovesnost pri  spomeniku živemu zidu  in padlemu komandantu Iliji Badavincu na Gračnici - udeležba delegacij odborov Laško, Celje in Rogaška Slatina

08.02.2016

Slovesnost ob kulturnem prazniku v Narodnem domu v Celju - udeležba delegacije odbora Celje

18.02.2016

Spominska slovesnost v Podsredi pri spomeniku poboja II. Čete Kozjanskega bataljona - udeležba delegacij odbora Rogaška Slatina in Šmarje s praporom

20.02.2016

Slovesnost pri spomeniku padlih borcev XIV.divizije v Osreških pečeh in na osrednji slovesnosti v Domu kulture Velenje - udeležba delegacije  odbora Velenje

26.02.2016

Redna letna programska skupščina društva - udeležba 5 članskih delegacij vseh devetih odborov

 

Spominska slovesnost v počastitev spomina na 100  Frankolovskih žrtev na Stranicah - udeležba delegacije odborov Celje in Slov. Konjice  s praporom

06.02.2016

DP prvenstvu Slovenskih časnikov, SV in vojnih veteranov v smučanju in streljanju na Golteh  -udeležba ekip društva 

 

MAREC 2016

 

05.03.2016

Spominski zimski  pohod na partizansko Arihovo peč v Avstriji - udeležba članov odbora Mozirje in Celje 

12.03.2016 

Regijsko tekmovanje PU Celje v veleslalomu na  Rogli - udeležba ekip društva  in so-organizacija  (odbor Slov. Konjice)

18.03.2016

Letni  občni zbor  OZSČ Šmarje pri Jelšah - udeležba delegacije odbora Šmarje

19.,20.03.2016

Pohod „Po poteh XIV. divizije“ od Gračnice do Frankolovega - organizacija in udeležba obori R. Slatina, Celje, Sl. Konjice, Laško

 

Letna programska skupščina Združenja  Sever v Kopru – udeležba delegatov društva

 

APRIL 2016

 

Spominski pohod Žalec - Sv. Jedrt – udeležba članov odbora Žalec

21.04.2016

Soorganizacija slovesnosti  v počastitev Dneva boja proti okupatorju v Celju - odbor Celje v sodelovanju z OZVVS Celje in Občino Celje

23.04.2016

Slovesnost  ob Dnevu upora proti okupatorju  in ustanovitve Kozjanskega odreda v Sromljah - Udeležba odbora Rogaška Slatina

23.04.2016

Strelski memorial Vilija Skrta - sodelovanje ekip odborov Celje in Laško

25.04.2016

Osrednja proslava ob Dnevu upora proti okupatorju v Velenju - udeležba delegacije odbora Velenja

25.04.2016 

Soorganizacija slovesnosti  ob Dnevu upora proti okupatorju v Žalcu - Odbor Žalec skupaj z občino Žalec in drugimi veteranskimi organizacijami organizira

27.04.2016

Soorganizacija proslave ob Dnevu upora proti okupatorju pri spomeniku pri Planinskem domu na Boču - Odbor Rogaška Slatina skupaj z občino Rogaška Slatina in drugimi veteranskimi in domoljubnimi organizacijami organizira. Proslave se udeležijo delegacije vseh odborov s praporščaki 

28.- 31.04.2016

4-dnevna strokovna ekskurzija  za člane društva v BIH

          

MAJ 2016

08.05.2016

Osrednja slovesnost ob obletnici podpisa kapitulacije v Topolšici - odbor Velenje

09.05.2016

Osrednja slovesnost ob Dnevu zmage v Letušu - udeležba delegacije odbora Žalec

09.05.2016

Polaganja venca na grob neznanemu ruskemu vojaku in pomnike NOB na Svetini -  delegacije odbor Celje

10.05.2016 

Petdnevna strokovna ekskurzija  na Nizozemsko, v Belgijo, Luksemburg in v Francijo z   ogledom Bruslja  in srečanjem z evropsko poslanko Tanjo FAJON

16.05.2016

Športne veteranske igre PVD Sever Zasavje - udeležba članov odbora Žalec in  Laško

25.05.2016

SpominskI pohod ZBVNOB Žalec od Starega piskra do Zabukovice - člani in praporščaki društva

31.05.2016

Tradicionalni Magričev memorial odbora Žalec z ribolovom - organizacija in izvedba dogodka

 

Dan odprtih vrat vojašnice Franc Rozman-Stane v Celju, udeležba ekipe društva na tekmovanje v kuhanju vojaškega obroka – odbor Celje

 

JUNIJ 2016

04.06.2016 

Organizacija enodnevne strokovne ekskurzije  za svoje člane na Goli otok

09.06. 2016

skupna organizacija športno družabnega srečanja društva in članov  PVD Sever Zasavje  na Šmohorju

18.06.2016

Odbor Rogaška Slatina skupaj z Občino Rogatec in veteranskimi in domoljubnimi organizacijami  organizira proslavo v počastitev dneva  državnosti in 25. letnici samostojnosti na gradu Strmol v Rogatcu, ( možna varianta mejni prehod Dobovec)  Predvideni stroški prevo

19.06.2016

Dan državnosti in 25. obletnici samostojnosti na ploščadi pri Lipi - odbor Šmarje pri Jelšah je kot soorganizator proslave v  sodelovanju z občino Podčetrtek in sorodnimi veteranskim organizacijami, udeležba delegacij odbora Rog. Slatine in Šmarja

23.06.2016

Proslava ob dnevu državnosti in 25. Obletnici samostojnosti  v Logarski dolini - organizira odbor Mozirje v sodelovanju OZVVS Zgornjesavinjske in Zadrečke doline

23.06.2016

Slovesnost v počastitev dneva državnosti in 25. obletnice samostojnosti v Velenju - udeležba delegacije odbora Velenje

24.06.2016

Proslava ob Dnevu državnosti na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini in proslava ob Dnevu državnosti v Šmarju - organizira Odbor Rogaška Slatina skupaj z občino Rogaška Slatina, udeležba delegacij odbora Rogaška Slatina in Šmarje

25.06.2016

Proslavo ob Dnevu državnosti v Žalcu in podelitev priznanj družinam - čuvarjem orožja - organizator Odbor Žalec skupaj z občino Žalec

25.06.2016

srečanje veteranov bivših celjskih občin v počastitev dneva državnosti in 25. Obletnice samostojnosti na Dobrni - organizira odbor Celje skupaj z OZVVS Celje

25.06.2016

Odprtje Spominskega centra v Velenju - soorganizira odbor Velenje v sodelovanju z OZVVS Velenje, častniki Velenje, ZB za vrednote NOB in mestno občino Velenje. Prisotne  delegacije vseh odborov.

30.06.2016

Polaganje venca na grob padlega  miličnika  Stanka STRAŠKA na Ponikvi - delegacija društva in PP Šentjur

 

Regijska slovesnost in odkritje spominske plošče  ob petindvajseti obletnici pristanka in zajetja helikopterja JLA na Golteh

 

Občinske slovesnosti v počastitev dneva državnosti v Celju, Štorah, Vojniku in Dobrni - udeležba delegacije odbora Celje

 

JULIJ 2016

02.07.2016

Regijskega srečanja veteranov v počastitev dneva državnosti in 25. Obletnici samostojnosti in raketiranja oddajnika organizacija in v sodelovanju z OZVVS

07.09.07.2016

Tradicionalni pohod veteranov na Triglav - udeležba članov društva

09.07.2016

Zaključna slovesnost veteranskega pohoda na Pokljuki - udeležba delegacije društva  

09.07.2016

Družabno srečanje pohodnikov na Triglav in zaključek„Triglav po Triglavu“ v Celju

30. 7. 2015

Pohod, slovesnost in  tradicionalno srečanje borcev NOB, veteranov in  ZSČ Laško pri domačiji Kodre - odbor Laško

 

AVGUST 2016

12.08.2016 

Polaganju venca pri spomeniku I. Celjske čete v Šentrupertu - delegacija odbora Celje 

16.8.- 27.8.2016 

Organizacija dopusta za člane in njihove družine v Južni Srbiji, Makedoniji, Ohridu in Albaniji.

23.08.2016

Slovesnost na Graški gori – organizator odbor Velenje v sodelovanju z MO Velenje in sorodnimi veteranskimi organizacijami - udeležba delegacij vseh odborov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER 2016

 

Prvenstvo PU Celje v odbojki v organizaciji PU Celje in PP Mozirje - udeležba ekipe odbora Mozirje 

03.09.2016

Proslava ob občinskem prazniku in obletnici osvoboditve 1944 v Kozjem – soorganizacija in udeležba delegacije odbora Rogaška Slatina

06.09.2016

Športno družabno srečanje spodnje Savinjske doline v Žalcu - Odbor Žalec skupaj z ostalimi veteranskimi organizacijami organizira

17.09.2016

Tekmovanje v streljanju in kuhanju vojaškega obroka OZSČ Laško v Rečici - udeležba ekipe odbora Laško 

24.09.2016

Ojsterškov strelski memorial, strelka tekma v spomin na pokojnega člana - organizator Odbor Laško, udeležba članov odborov

 

Pohod in srečanje planincev, veteranov, Savinjčanov in Zasavcev  in z obeh strani Mrzlice – udeležba članov društva

 

OKTOBER 2016

02.10.2016

Slovesnosti v spomin na  prvo masovno streljanje talcev v Celju in Mariboru in obisk pokopališča v Gradcu -  soorganizacija v sodelovanju  z Društvom Izgnancev z Kozjega , ZB za Vrednote NOB in OZVVS Šmarje pri Jelšah

04.10.2016  

Pohod na Čreto in proslava v počastitev obletnice frontalne bitke I. Štajerskega bataljona - udeležba članov  s praporom Odbora Žalec in Mozirje,  organizacija in izvedba odbor Žalec  skupaj z veteranskimi organizacijami spodnje Savinjske doline

16.10.2016

Tradicionalni Hohlerjev spominski pohod - organizira Odbor Slov. Konjice, udeležba članov društva

21.10.2015 

Komemoracija na Ponikvi in polaganje venca na grob  miličnika Straška Stanka - delegacija odbora Šentjur 

23. - 30.10. 2016

Komemoracije ob Dnevu spomina na mrtve - delegacije odborov poklon spomina na mrtve s prižiganjem sveč (Mozirje, Rečica ob Savinji, Bočna, Velenje, Šoštanj, Rogaška Slatina, Podčetrtek, Rogatec, Vojnik, Celje, Štore, Svetina, Gorica, Vransko, Žalec…)

25.10.2016

Državna slovesnost ob Dnevu suverenosti - udeležba delegacije društva z praporom

Konec oktobra

V tem času se bodo delegacije odborov s prižiganjem sveč poklonile vsem pokojnim članom in hraniteljem orožja.

 

NOVEMBER 2016

 

Izlet za člane odbora Žalec

12.11.2016

Pohodu od Litije do Čateža - udeležba odbor Slov. Konjice

19.11.2016

Srečanje družin, ki so med vojno čuvale orožje milice in TO - organizirata občina Žalec in odbor Žalec

26.11.2016

Šahovsko tekmovanje v organizaciji OZVVS Šmarje pri Jelšah – ekipa društva

 

DECEMBER 2016

01.12.2016

Slovesnost ob Dnevu Sever – udeležba delegacij vseh odborov

10.12.2016

Spominski pohod Stari Pisker -  Celje - Šmartno v Rožni dolini - udeležba članov odborov Celje in Sl. Konjice

17.12.2016

Izlet in družabno srečanje za člane ob zaključku leta

23.12.2016

Proslava ob Dnevu državnosti v Rogaški Slatini - soorganizacija odbora Rog. Slatina

z  občino Rogaška Slatina

23.12.2016  

Osrednje občinske slovesnosti v Velenju ob dnevu samostojnosti – odbor Velenje

 

Udeležba delegacij odborov na slovesnostih v počastitev Dneva državnosti  

 

Aktivnosti, ki se bodo izvajale preko celega leta:

·         Nudenje pomoči članom pri pridobivanju statusa vojnega veterana in pravic, ki izhajajo iz statusa.

·         Skrb za ohranjanje zgodovinskih dejstev- dopolnjevanje seznama hraniteljev orožja na območju PU Celje in zbiranje gradiva za izdajo drugega dela zbornika.

·         Predstavitev obdobja osamosvajanja po osnovnih šolah in knjižnicah policiji.

·         Pridobivanje novih članov.

·         V skladu s finančnimi zmožnostmi bomo članom v socialni stiski skušali zagotoviti vsaj minimalno enkratno socialno pomoč.

·         Sodelovanje pri vseh aktivnostih Združenja Sever, sodelovanje na sejah UO, Komisije za šport in Komisije za priznanja in odlikovanja.

·         Komisija za pravne, organizacijske in statusne zadeve bo skozi vse leto spremljala usklajenost naših pravnih aktov s pozitivno zakonodajo in aktivno sodelovala pri morebitnih spremembah predpisov, ki posegajo v pravice veteranov.

·         Kandidirali bomo tudi z izvedbo katerega od državnih prvenstev Združenja Sever v športnih panogah, ko bo objavljen razpis.

·         Skrb za  dobro sodelovanje s sosednjimi PVD,  s sorodnimi veteranskimi organizacijami , skupna organizacija slovesnosti in srečanj, udeležba na njihovih občnih zborih.

·         Aktivnosti bomo usmerjali tudi v sodelovanje s slovensko vojsko in policijo.

·         Skrb za dobro sodelovanje z občinami, obisku županov in dogovori za skupne aktivnosti.

·          Delegacije društva s praporščakom se bodo udeleževale  vseh  občinskih in državnih slovesnosti.

·         Naši športniki se bodo udeleževali športnih tekmovanj v različnih panogah,  prav tako se bodo tekmovanj udeleževale ekipe kuharjev. Vsi ti člani skrbijo za promocijo društva in veteranstva.

·         Kolikor nam bodo sredstva dopuščala, bomo skušali z veteranskimi uniformami opremiti nove člane upravnega odbora in praporščake odborov.

·         Nabavili bomo nekaj promocijskega materiala (majice, kape, telovnike), s katerimi bodo člani skrbeli za prepoznavnost društva na prireditvah.

·      Udeleževali se bomo spominskih slovesnosti in pohodov na lokalnem nivoju in tako skrbeli za prepoznavnost društva.

·         Program dela društva za leto 2016 bomo sproti dopolnjevali po potrebi, saj vseh aktivnosti ni mogoče načrtovati vnaprej.   

 

     

 

Anton ŠMID

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

Ċ
PVD sever Celje,
4. nov. 2016 15:23