Novice‎ > ‎

Novice 2011

2. mednarodna konferenca WVF - SCOW, Norveška 16-17.11.2011


Udeležba slovenskih veterank na 2. kongresu SCOW na Norveškem

objavljeno: 30. sep. 2012 09:10 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 30. sep. 2012 09:10 ]

V sredo in četrtek, 16. in 17. novembra 2011 je v Oslu na Norveškem potekalo 2. mednarodno srečanje stalnega odbora za ženske (SCOW), ki ga je organiziralo Norveško združenje veteranov za mednarodne operacije (NVIO) s podporo norveškega ministrstva za obrambo.

Na mednarodnem srečanju so kot govorniki sodelovali:
- g. Odd Helge Olsen, predsednik norveškega veteranskega združenja za mednarodne operacije
- ga. Marie – Elisabeth Sveri, predsednica stalnega odbora za ženske (SCOW)
- g. Mohammed Benjelloun, glavni sekretar svetovne federacije veteranov
- g. Hamid Ibrahim, predsednik svetovne veteranske organizacije
- ga. Astrid Huitfeldt, predstavnica za odnose z javnostmi in politična svetovalka ministra za zunanje zadeve
- ga. Hanna Helene Syse, svetovalka norveškega ministrstva za obrambo
- ga. Kathrine Raadim, politična svetovalka ministrstva za obrambo
- ga. Elisabeth Rehn, nekdanja ministrica za obrambo Finske
- ga. Torunn L Tryggestad, raziskovalka in projektna direktorica Mirovnega raziskovalnega instituta v Oslu
- g. Jonas Gahr Store, minister za zunanje zadeve

Namen srečanja je bil izmenjava mnenj in izkušenj s predstavniki iz različnih držav o obravnavi žensk veterank in pomembnosti zagotavljanja enakosti med spoloma.

Govorniki so predstavili resolucijo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1325 (UN SCR 1325) in njihove izkušnje z uresničevanjem posameznih aktivnosti. Izpostavili so pomembnost udeležbe žensk v mirovnih pogajanjih, saj bi tako ženskam omogočili mediatorstvo, poglobili njihovo znanje in izkušnje ter okrepili njihovo moč pri sprejemanju odločitev. Na ta način bi tudi ženske povezali z razvojem države.

Srečanja se je udeležilo več kot 80 udeležencev iz 21 držav članic. Udeležba tega srečanja je bila za več kot 100 % višja od prejšnjega, vendar pa 21 držav članic predstavlja manj kot 20% vseh držav članic WVF (93 držav). Majhna udeležba držav članic je le ena izmed šibkosti, za katero želijo raziskati vzrok in ga odpraviti. Slovenijo sta zastopali Gabrijela Borovšak, predstavnica Združenja Sever in Mateja Saksida, predstavnica ZVVS

Stalni odbor za ženske (SCOW) je bil ustanovljen v skladu z ustavo WVF (svetovne veteranske organizacije). Glavni cilj je ugotoviti potrebe in predlagati aktivnosti, ki zadevajo ženske veteranke ali ostale osebe vpletene v oborožene spore v posameznih državah. Z aktivnostmi morajo izpostaviti pravice žensk, prispevati k mednarodnem miru in mirnem reševanju mednarodnih sporov. Aktivnosti morajo vključevati tudi otroke in otroke vojakov, saj njihova zloraba med vojno spada med kršitve vseh načel človekovih pravic.

Predsednica stalnega odbora za ženske ga. Marie – Elisabeth Sveri je predstavila poročilo o delovanju odbora in poudarila, da kljub temu, da internet in elektronska pošta omogočajo dobro komunikacijo med državami, izkušnje kažejo, da je uporaba takega načina komunikacije za nekatere države pravi izziv. Namreč organizacije pridobijo informacije, vendar jih ne posredujejo ženskam oz. predstavnikom delovne skupine. Prav slednje je eden izmed številnih razlogov, da delovne skupine SCEA, SCAA in SCAP niso aktivne. Razen delovne skupine SCEA (ki je v fazi revitalizacije) je potrebno ostale na novo revitalizirati.  
Finančna situacija SCOW je kritična, saj primanjkuje sredstev za njeno delovanje, kar še upočasnuje delovanje delovnih skupin. Potrebno je zagotoviti sredstva za potovanje, nudenje podpore ter spremljanje delovanja regionalnih delovnih skupin za ženske.
Predsednica SCOW je izpostavila pomembnost udeležbe tudi ostalih srečanj, kot npr. Letna komisija za status žensk. Udeležba ostalih srečanj prispeva k večji informiranosti različnih delovnih skupin, ki obravnavajo sorodne teme.  
Vsi smo že videli osvobodilne boje v državah in poskuse vzpostavitve miru. Z upanjem, da bodo ženske v teh državah bolj pripomogle k vzpostavitvi trajnega miru, je bilo 2. mednarodno srečanje SCOW povezano ravno s to tematiko. Varnostni svet Združenih narodov je z resolucijo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1325 (UN SCR 1325), ki je bila sprejeta 31. oktobra 2000, pozval države po enakopravnem vključevanju žensk v mirovne operacije. 26. okrobra 2009 je generalna skupščina WVF v Copenhagnu sprejela resolucijo UN SCR 1325, ki zagotavlja enakost med spoloma. Resolucija (UN SCR 1325) govori o vlogi ženske v konfliktih in mirovnih pogajanjih. Povzema mednarodne obveznosti z vidika nenasilja, miru in varnosti žensk ter uvaja vrsto načel, na podlagi katerih ženske niso več opredeljene zgolj kot žrtve, temveč imajo pomembno vlogo pri preprečevanju in reševanju konfliktov, v mirovnih pogajanjih, mirovnih operacijah in misijah, humanitarnih dejavnostih in dejavnostih v pokonfliktnih obdobjih. Gre za  prizadevanja za priznanje aktivne vloge žensk in za njihovo učinkovitejšo zaščito pred nasiljem.
Žal je uresničevanje resolucije v državah zelo počasno. Po zadnjih podatkih je le 10 odstotkov oseb, ki se pogajajo za mirovne pogodbe, ženskega spola. Potrebno je narediti potrebne korake za uresničevanje resolucije, kot na primer povečati delež žensk v policiji in mirovnih operacijah, zagotoviti večjo participacijo žensk pri mirovnih pogajanjih, pregon povzročiteljev spolnega nasilja ter njihova izključitev iz oboroženih sil in policije.
Prva posebna odposlanka generalnega sekretarja je bila imenovana za misijo OZN v Angoli leta 1992. Danes, leta pozneje, je v misijah še vedno samo ena posebna odposlanka (v UNOMIG, Opazovalni misiji v Gruziji). Zato je generalni sekretar OZN države članice pozval, naj med opazovalke, v mirovne enote in državno policijo, vključijo več žensk. Ženske se sicer skoraj nikoli ne bojujejo v vojnah po svetu, čeprav pogosto najbolj trpijo za posledicami vojn in so pogosto tarče sistematičnega spolnega nasilja. So tudi med bolj prizadetimi skupinami prebivalstva zaradi posledic oboroženih spopadov, kot so revščina, pomanjkanje virov ter različne oblike nasilja in kratenja človekovih pravic.
Ne zavedamo se, kaj povzroči vojna ženskam. V nekaterih državah se še vedno zavzemajo, za volilno pravico žensk, pravico do izobrazbe, svobode in enake plače med moškimi in ženskami. Veliko žensk ni seznanjenih s tem, da lahko voli drugače kot moški ali brat. V teh državah nimajo denarja za izobraževanje žensk in kampanjo, s katero bi se zavzemali in priznali pravice ženskam. Namreč izobražene ženske so manj izpostavljene zlorabam kot neizobražene.
V modernih vojnah je bolj nevarno biti ženska kot vojak. Moški in ženska sta različno obravnavana. Ženske so namenoma tarče posilstev, zato jih je potrebno zaščititi. Najbolj nevarno obdobje za ženske  je obdobje med vojno in mirom, namreč v tem obdobju je največ posilstev. Potrebno je izpostaviti, da je ženska po zakonu ravno tako pomembna kot moški.
Zakaj in kako ženska prispeva k vzpostavitvi trajnega miru v državah?
Spori imajo drugačen vpliv in posledice na moške kot na ženske. Ženske se na spore drugače odzovejo in sicer:
- Bolj izpostavijo svoje potrebe in izkušnje
- Spodbudijo začetek vzpostavitve neformalnih mrež in procesov preko kulturnih, verskih in političnih razlik
- So bolj vokalne aktivistke miru kot moški
- Imajo drugačno razumevanje vzpostavitve miru kot moški:
    *manj strukturnih prenov (cest, železnic, vladnih zgradb...)
    *več poudarka na procesih, razmerjih in ljudeh
    *bolj so osredotočene na ljudi, ki potrebujejo pomoč pri zagotovitvi osnovnih potreb (hrana, izobrazba, zdravje)

Ženske prevzemajo izjemno pomembne aktivne družbene vloge, ki lahko bistveno pripomorejo k preprečitvi, prenehanju in pomiritvi konfliktov, če le dobijo pravočasno in dovolj močno podporo vseh mednarodnih akterjev, ki se trudijo preprečiti, ustaviti in odpraviti konflikt. Različni vlogi moških in žensk v povezavi z oboroženimi spopadi terjata od vseh, ki si prizadevajo za miroljubne rešitve, raznolik pristop pred, med in po spopadih, za kar je potrebno načrtno spodbujanje kulture miru in načela enakosti spolov. Hilary Clinton je s svojim stavkom: »Women`s participation is a necessary global security imperative« (Udeležba žensk je nujna za globalno varnost) naredila v tej smeri velik korak naprej. Seveda je potreben čas, za začne človek razmišljati drugače, vendar je najprej potrebno ženske postaviti na bolj vidna delovna mesta.
Civilni sektor je pomemben za vojsko. Vojska je sicer zelo dobra pri izvrševanju ukazov, vendar je hkrati potrebno zagotoviti tudi varnost prebivalstva. Operacije morajo izvrševati sistematično, upoštevati človekove pravice, odnose med spoloma in predvsem čigava varnost je bolj ogrožena. Ženske morajo biti vključene v mirovne misije za zagotavljanje trajnega miru v državi.  So neizkoriščen vir, ko gre za vzpostavitev miru, poleg tega je spolno izkoriščanje žensk še vedno na zelo visoki ravni. Čeprav se vsi zavedajo kaj se dogaja, ne naredijo ničesar, toda »Tudi neukrepanje pomeni nekaj delati«. To pomeni, da ženske niso pomembne.

1. primer:
Ženske iz Ugande, ki so preživele marsikatero nečloveško mučenje, ne želijo, da jih obravanavamo kot žrtve, temveč kot preživele. Želijo pomagati ostalim in preprečiti tovrstna dejanja, saj se zavedajo, kakšne so posledice. Zato jih moramo vključiti v izobraževanje in v mirovne misije.

2. primer:
Žensko, ki je bila žrtev posilstva, začne njen mož zavračati, saj zaradi tradicije ne more sprejeti, da je bila z drugim moškim.  Pomembno je razumeti kulturo posamezne države in ugotoviti, kaj se dogaja.

Območje kamor je namenjena mirovna misija mora poleg problemov s katerimi se srečuje država, upoštevati tudi vprašanje spolov, ki so del kulture države. V tem primeru bo moral ta dogodek, kot tudi svojo ženo moški sprejeti in prav slednje želimo zagotoviti z akcijskim načrtom posamezne države.  
Resolucijo Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov 1325 (UN SCR 1325) je sprejelo več kot 40 držav članic. Med njimi je 32 članic z že sprejetim nacionalnim akcijskim načrtom, medtem ko je 12 članic v postopku razvoja nacionalnega akcijskega načrta (vključno z ZDA).

Država mora pripraviti nacionalni akcijski načrt, ki zagotavlja naslednje cilje:
- vključevanje načela enakosti spolov v politike preprečevanja in reševanja konfliktnih situacij in v  postopke odločanja in ukrepanja 
   ter povečanje vloge lokalnih žensk v preprečevanju konfliktov in pokonfliktni obnovi kriznih žarišč;
– večja vključenost žensk v mednarodne operacije in misije za ohranjanje ter izgradnjo miru;
– preprečevanje spolnega nasilja nad deklicami in ženskami ter njihova zaščita med oboroženim spopadom in po njem.

Velike, multidimenzionalne misije so na svojih območjih delovanja, z namenom da bi pospešili vključevanje žensk v delo, namestili urade, manjše misije pa žariščne točke. Številne misije so začele vzpostavljati ravnovesje med spoloma tudi v sklopu lokalnih policijskih sil in s temi na novo strukturiranimi silami delovati na področjih, kot sta nasilje v družini in trgovanje z ljudmi. Z oblikovanjem mirovnih operacij z razširjenim mandatom, ki poleg vojaških zajema tudi širok spekter civilnih nalog, se je pojavila priložnost za povečano vlogo žensk. S tem pa se hkrati utrjuje delitev dela na moške in ženske naloge. Veliko ljudi je mnenja, da ženske niso primerne za opravljanje najzahtevnejših bojnih nalog. Vendar fizična in psihična vzdržljivost ni odvisna od spola, temveč od vsakega posameznika. Z nobeno študijo ni mogoče dokazati, da vstop žensk v praviloma moško okolje slabi kohezivnost enote. Zato pri bojnih nalogah ni potrebno delati razlik na osnovi spola, saj lahko vsak, ki zadosti predpisanim pogojem in dokaže svoje sposobnosti, zadovoljivo opravlja naloge. Ne obstaja namreč nobena logična razlaga, ki bi dokazovala, da ženske niso sposobne opravljati nalog na najvišjih položajih.
Največji problem se pojavi, ker je vloga spola v mirovnih operacijah tesno povezana s splošnimi predstavami o spolu v družbi, zato je njihov doprinos še vedno neformalen. Tudi mednarodne organizacije in misije, ki imajo poseben mandat za reševanje vprašanj spola, ne upoštevajo vedno mnenja lokalnih žensk. Resolucije Varnostnega sveta in dejavnost ZN se torej trudita izboljšati stanje, a do enakosti spolov je še precej dolga pot, ki pa je odvisna tudi od močno zakoreninjenih družbenih norm.

Hvala organizatorjem za dva čudovita dneva, ki smo jih preživeli v Oslu. Spoznali smo nove ljudi iz sorodnih organizacij širom sveta in si izmenjali kontaktne podatke. Ko smo poslušali težave nekaterih držav, lahko rečemo, da imamo veterani v Sloveniji dobro urejeno zakonodajo, ki nam zagotavlja uresničevanje naših pravic. To je razvidno tudi iz poročila o položaju žensk-veterank in žrtev vojnega nasilja v Sloveniji, ki je bilo predstavljeno na zasedanju SCOW.
Gostitelji so nam razkazali tudi lepoto glavnega mesta Norveške in nas popeljali med prijazne ljudi.

I. Magričev memorial

objavljeno: 20. jul. 2012 16:30 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 23. sep. 2012 02:14 ]

Na naših srečanjih se radi spominjamo tudi naših bivših članov, še posebej tistih bolj aktivnih, med katere je zagotovo sodil Marko Magrič, katerega je leta 2006 nepričakovano prehitela smrt. Marko je bil dolga leta rezervni miličnik na PM Žalec in aktivni udeleženec vojne za slovenijo. Vse od ustanovitve društva SEVER,  pa je bil zelo aktiven član v odboru Žalec.

 

Poleg aktivnosti v odboru je bil tudi ribič in se je redno udeleževal ribiških tekmovanj, ki imajo preko 30 let dolgo tradicijo, katera se je pričela s prvim tekmovanjem med aktivnimi in rezervnimi miličniki leta 1979. Po ustanovitvi VD Sever pa je bilo to tekmovanje med policisti PP Žalec in člani našega odbora. Seveda nima to tekmovanje samo tekmovalnega pomena, temveč in predvsem družabnega, saj se vedno zaključi z družabnim delom t.i. družinskim piknikom Prav iz tega razloga smo se odločili, da bomo letos prvič to ribiško tekmo posvetili njemu v spomin in da v bodoče ostane tradicionalna.

 

V soboto, 04. junija 2011,  s pričetkom ob 11.30 uri smo se pri ribiškem domu Preserje najprej zbrali tisti, ki smo nastopili na tekmi in tekmovanje zaključili ob 15.15 uri. Med tem časom so se nam pridružili tudi vsi ostali, nakar se je pričel družabni del s piknikom, ki je trajal do poznih večernih ur. Družabnega dela so se udeležili tudi povabljeni gostje in sicer predstavniki ZVVS Sp. Savinjske doline, Predsednik združenja borcev za vrednote NOB Žalec in župan občine Braslovče.

 

V ribiškem tekmovanju se je pomerilo 18 ribičev, od katerih je bilo 16 uspešnih, torej so dobili ribe. Ulov je bil kar uspšen, saj je zmagovalec ulovil kar 13,38 kg rib. Prvi trije so prejeli pokale, katere je podelila Meta Magrič, žena pokojnega Marka po katerem smo poimenovali to tekmovanje. Poleg pokalov so vsi tekmovalci prejeli tudi lepe praktične nagrade.

 

Prilagam nekaj fotografi in prosim za objavo na spletni strani društva.j

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                    PREDSEDNIK ODBORA

                                                                                                                                                                                                                                             Rado Gašparič

 

Proslava ob 20. obletnici samostojnosti v Velenju

objavljeno: 20. jul. 2012 16:23 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 20. jul. 2012 16:26 ]

Dne 17.6.2011, so Mestna občina Velenje in občine Šoštanj ter Šmartno ob Paki, organizirale proslavo ob 20. obletnici Samostojnosti, skupaj s Policijskim veteranskim društvo SEVER za celjsko območje Odbor Velenje, Zvezo vojnih veteranov Slovenije, Zvezo častnikov Slovenije, Zvezo združenj borcev za vrednote NOB, pripadniki Policije in Slovenske vojske.

 

Program prireditve, se je pričel ob 10. uri na prostoru Kardeljevega trga v Velenju, kjer so pripadniki Policije in Slovenske vojske predstavili tehnični zbor in prikazali del svoje oborožitve in ostalih sredstev.

 

Policija je prikazala oborožitev in opremo Specialne enote, opremo za vzdrževanje JRM, ki jo je predstavila PP Velenje ter opremo Prometne policijske postaje, ki je predstavila kombinirano vozilo za reševanjhe prometnih nezgod in s popolno opremo policijske pisarne ter seveda vedno zaželen motor znamke BMW s pripadajočo opremo.

 

Ob 11.00 uri je prireditveni prostor večkrat preletel helikopter Avgusta Bell 206 Letalske policijske enote in s tem pozdravil vse udeležence proslave in prireditvi dal poseben pečat.

 

Posebno doživetje je bila izvedena vaja pripadnikov Policijske postaje vodnikov službenih psov, ki so prikazali izredno lepo vajo iskanja mamil s službenim psom, v sumljivem vozilu.

 

Gledalci so bili navdušeni, kaj zmore “kuža”, v tem primeru “majhen resasti terrier”. Vsi so pričakovali velikega psa, vsaj nemškega ali belgijskega ovčarja, pa je ta majhen “kuža” pokazal, kaj zmore.

 

Nato so predstavili vajo pripadniki 20.MTB Slovenske vojske iz Celja, ki so predstavili delovanje vojske na “kontrolni točki” in pokazali gledalcem usposobljenost SV na tem področju delovanja.

 

Lahko napišemo, da so bili prisotni navdušeni nad omenjenima vajama. 

 

Po končanih vajah smo si lahko ogledali razstavo Slovenske vojske, o dogodkih v letu 1991.

 

V razstavi je bilo tudi kar nekaj fotografij pripadnikov takratne “Milice”, pripadniki SV pa so poskrbeli za strokovno vodenje na razstavi in pri razlagah tudi omenili delovanje in sodelovanje takratne Milice z ostalimi strukturami TO.

 

Ob 17.30 uri smo se vsi preselili na Trg mladosti na prostor, kjer stoji Lipa samostojnosti.

 

Na tem mestu so župani vseh treh občin odkrili spominsko obeležje ob 20. obletnici Samostojnosti in osamosvojitve. Pri tem je sodeloval tudi praporščak PVD SEVER za celjsko območje.

 

Ob 18.00 uri, se je pričela centralna proslava na Titovem trgu v Velenju.

 

Lep trenutek proslave je bil, ko so se ob prireditvenem prostoru pojavili štirje konji s konjeniki Šaleškega konjeniškega kluba, ki so na prireditveni prostor prinesli vsak svoj prapor in sicer prapor PVD SEVER za celjsko območje, ZČS, ZVVS in ZB za vrednote NOB in jih predali praporščakom, ki so prapore nato postavili v za to prirejena stojala ob odru prireditve. Nato je slavnostni govornik Bojan KONTIČ, župan MO Velenje, poslanec državnega ubora in predsednik ZB za vrednote NOB Velenje, pozdravil vse prisotne in v priložnostnem govoru poudaril pomen praznovanja današnjega dne in v govoru tudi omenil vlogo Milice in TO, pri osamosvojitvenih procesih in seveda ni pozabil naslednice teh in sicer PVD SEVER za celjsko območje in ZVVS.

 

Odmevna pa je bila točka programa, ko je moderatorka povabila na oder predstavnike 15. enot TO, ki so sodelovale v obrambi takratne občine Velenje in seveda predstavnika Milice, katero je predstavljal predsednik PVD SEVER za celjsko območje Odbor Velenje, Dejan POTOČNIK.

 

Moderatorka je za vse enote omenila njihov prispevek nato pa so vsi prejeli simbolična darila in sicer posebne majice z napisom 1991 – 2011 in napisom “PONOSNI NASE”, ki jo bodo prejeli tudi člani Odbora Velenje.

 

Program je popestril tudi Pihalni kvartet Orkestra Policije, ki je s svojim izredno lepim prispevkom, sodeloval v programu centralne proslave.

 

Med potekom kulturnega programa pa je bhila opravljena še ena slovesnost in sicer odkritje spominskega obeležja pripadnikom OZVVS Velenje “OROŽJA NISMO ODDALI” na stavbi Mestne občine Velenje. Ploščo sta odkrila župan MO Velenje g. Bojan KONTIČ in predsednik OZVVS Velenje, g. Zdenko HRIBERNIK. Pri odkritju so sodelovali tudi praporščaki veteranskih in domoljubnih organizacij na področju delovanja vseh treh že omenjenih občin.

 

Po končani proslavi so nas gostitelji lepo pogostili nato pa se je prioćčel družaben del prireditve in sicer je vsem zaigral ansambel “SPEV”, ki je udeležence popeljal s svojo prekrasno glasbo še globoko v noč.

 

PS: Prosim, da v začetek vstaviš še znak PVD SEVER za celjsko območje in sestavek tudi slovnično pregledaš. Fotografije dobiš......

 

 

Zapisal: Aleksander CVAR

Koncert partizanskih pesmi v narodnem domu celje

objavljeno: 20. jul. 2012 16:21 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 26. sep. 2012 05:28 ]

V torek 3. maja so se člani PVD Sever za celjsko območje – Odbora Celje  na povabilo Združenja borcev za vrednote NOB Celje udeležili slavnostnega koncerta partizanskih in domoljubnih  pesmi,  v počastitev 70. obletnice OF - najbolj množičnega domoljubnega in svobodoljubnega narodnoosvobodilnega gibanja Slovencev med 2. svetovno vojno po okupaciji njihove domovine, ter 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Dvorana  Narodnega doma v Celju je bila polna do zadnjega kotička. Voditeljica in scenaristka Marjana Kolenko je koncert pričela z začela z interpretacijo pesmi Otona Zupančiča. Poudarila je, da so bile najlepše misli in besede o teh dogodkih  zagotovo ujete v verze partizanskih in domoljubnih pesmi. Obiskovalci so prisluhnili pevcem vseh generacij. članom MPZ Osnovne šole Ljubečna, MMPZ Šolski center Celje, Oktetu Kajuh prve celjske gimnazije, Kulturnemu društvu APZ Celje ter Pevskemu društvu upokojencev Celje. Ob tej priložnosti je predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Celje Stane Mele devetim dolgoletnim, prizadevnim in zavzetim praporščakom podelil tudi priznanja

 

. Ob nabito polni dvorani je nastopilo več kot 150 pevcev različnih zborov.

 

 

Novice.Dnevnik.si Novice/Pop/Kultura

Koncerti partizanskih pesmi v čast 70. obletnici ustanovitve OF in 20. obletnici samostojnosti

 

Celje - Slavnostni koncert partizanskih pesmi v počastitev 70. obletnice OF in 20. obletnice samostojnosti, ki je v torek popoldne potekal v Narodnem domu Celje in ga je pripravilo Združenje borcev za vrednote NOB Celje, je voditeljica in scenaristka, sicer ravnateljica OŠ Lava, Marjana Kolenko začela z interpretacijo pesmi Otona Zupančiča.

Z današnjim slavnostnim koncertom partizanskih in domoljubnih pesmi se bomo poklonili 70. obletnici spomina na OF slovenskega naroda – najbolj množičnega domoljubnega in svobodoljubnega narodnoosvobodilnega gibanja Slovencev med 2. svetovno vojno po okupaciji njihove domovine, ter 20. obletnici samostojnosti Republike Slovenije. Dva izjemna mejnika za slovenski narod, ki sta vsem generacijam zagotovila življenje v svobodnem duhu. Najlepše misli in besede o teh dogodkih pa so zagotovo ujete v verze partizanskih in domoljubnih pesmi,“ je med drugim še poudarila Marjana Kolenko.

Do zadnjega sedeža polna dvorana celjskega Narodnega doma (na zgornji fotografiji) je tako lahko prisluhnila zborom prav vseh generacij: članom MPZ Osnovne šole Ljubečna, MMPZ Šolski center Celje, Oktetu Kajuh prve celjske gimnazije, Kulturnemu društvu APZ Celje ter Pevskemu društvu upokojencev Celje. Ob tej priložnosti je predsednik Združenja borcev za vrednote NOB Celje Stane Mele devetim dolgoletnim, prizadevnim in zavzetim praporščakom podelil tudi priznanja, ki jim jih je na predlog njihovih Krajevnih organizacij ZB in Odbora za priznanja, podelila Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Letošnji nagrajenci so Bruno Bandelj, Ivan Čehovin, Marjan Dobovišek, Vinko Kolenc, Avgust Kolman, Drago Leben, Bogdan Mirnik, Franc Počkaj in Oton Račečič.

Slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju

objavljeno: 20. jul. 2012 16:20 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 20. jul. 2012 16:20 ]

21 aprila popoldne je v Parku svobode v Celju potekala slovesnost ob Dnevu upora proti okupatorju. Slavnostni govornik je bil generalmajor mag. Alojz Šteiner, načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Pred slovesnostjo je veteranske organizacije  na Mestni občini Celje sprejel župan g. Bojan Šrot.

V kulturnem programu so nastopili Trobilni kvintet Glasbene šole Celje, učenke in učenci III. osnovne šole Celje in Mešani mladinski pevski zbor I. gimnazije v Celju. 

Počastili smo velika praznika

objavljeno: 20. jul. 2012 16:19 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 20. jul. 2012 16:19 ]

Pred kratkim smo v naši občini počastili dva velika in izjemno pomembna praznika.

Praznik ob 70. obletnici ustanovitve OF, 27. aprila, in 66. obletnico dneva zmage nad okupatorjem, oz. fašizmom in nacizmom, 9. maja. Oba praznika sta del  pomembne zgodovine našega slovenskega naroda in do obeh je potrebno gojiti spoštljiv odnos. Neizmerna škoda se mi zdi, da so pri nas ukinili praznik dan zmage nad okupatorjem. Vendar to je že druga zgodba, ki ji bom v prihodnosti namenil še kar nekaj časa in energije.

Med drugim smo obiskali partizanske grobove, ki jih je na področju naše občine kar precej. Eden izmed njih je grob vojaka ruske Rdeče armade v Javorniku nad Štorami. Ob tej priložnosti smo v Štore povabili tudi predstavnika veleposlaništva Ruske federacije v Ljubljani, kjer smo se s položitvijo cvetja skupaj poklonili padlim partizanom in aktivistom OF. Ruski gost Andrej  Mjasnikov je v svojem prisrčnem nagovoru izrazil hvaležnost ruskega naroda do Slovenije in tistih, ki za padle ruske vojake tako lepo skrbimo in ki ohranjamo to pomembno zavezništvo slovanskih narodov v skupni borbi proti fašizmu in nacizmu.

 

Predsednik KO ZB za vrednote NOB

 

Srečko Križanec

Memorial policista Marjana Ojsterška

objavljeno: 20. jul. 2012 16:18 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 20. jul. 2012 16:32 ]

PVD Sever za Celjsko območje  – Odbor Laško je 24. septembra 2011, izvedel športno in družabno srečanje na strelišču »Toneta Bostiča« v Zidanem mostu, v počastitev spomina na pokojnega policista PP Laško in člana našega društva Marjana Ojsterška. Memoriala na naše vabilo se je udeležilo 63 veteranov iz OZVVS Celje, OZVVS Laško, PVD Sever Zasavje, Strelskega društva »Tone Bostič« in PVD Sever Celje -  Odbora Laško.

 

Memoriala se je udeležil tudi župan občine Radeče, g. Matjaž Han.

 

Ob 09. uri je predsedni Odbora Laško Ivan Ržen odprl memorial in osvetlil spomin na policista Marjana Ojsterška, ki je bil zelo aktiven član in funkcionar v našem policijskem veteranskem društvu, Strelskem društvu »Tone Bostič« in drugih društvih. Na memorialu so bili prisotni njegovi člani družine, žena, hčerka in sin.

 

Tekmovanja v streljanju z MK puško  in  v pikadu se je udeležilo 18 ekip, 9 v streljanju in 9 v pikadu.

 

V streljanju z MK puško ekipno:

 

1.    mesto je osvojila ekipa PVD Sever CE – Odbor Laško z 261 krogi, ( Šašek, Sajovic, Gorišek )

2.    mesto je osvojila ekipa OZVVS Laško z 239 krogi,  (Pušnik, Deželak, Privšek )

3.    mesto  je osvojila ekipa OZVVS Celje z  227 krogi, (Jeram, Bohorč, Pihler )

 

Posamezno je osvojil prvo mesto Gorišek, drugo Šašek in tretje mesto Jeram. Zmagovalni ekipi je bil podeljen pokal, posamezno pa medalje.

 

V pikadu ekipno:

 

1.    mesto je osvojila ekipa PVD Sever CE – Odbor Laško z 176 krogi, ( Kotnik, Ceglec)

2.    mesto je osvojila ekipa OOVVS Celje z 160 krogi, ( Lebič, Pihler )

3.    mesto je osvojila ekipa SD Tone Bostič z 159 krogi, ( Hohkraut, Gorišek )

 

Posamezno je prvo mesto osvojil Pavlič, drugo Ceglec in tretje mesto Kotnik. Najboljši ekipi PVDSC – Odbor Laško je bil podeljen pokal, posamezno do tretjega mesta pa medalje.

 

Prehodni pokal je osvojila ekipa PVDSC – Odbor Laško, vse ekipe pa so poleg odličij prejele priznanje za sodelovanje in osvojeno mesto.

 

Predsednik odbora Ržen in podpredsednik Kotnik sta najzaslužnejšim članom podelila društvena priznanja za leto 2010. Podeljenih je bilo 8 bronastih znakov in 1 zlati znak PVDSC.

 

Po tekmovanju se je druženje veteranov z vabljenimi gosti in člani družine Ojsteršek zavleklo v  popoldanski čas. Bilo je prijetno druženje z obujanjem spominov na pokojnega veterana Marjana Ojsterška. Prepričani smo, da nam je 1. memorial dobro uspel in upamo, da se vidimo spet naslednje leto!

 

 

Zidani most, 24.09.2011

 

 

 

Lep veteranski pozdrav,

                                                                       

                                                                  Ivan Ržen

                                                                  PREDSEDNIK ODBORA


Udeležba na športnih igrah PVD Sever Zasavje

objavljeno: 20. jul. 2012 15:16 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 20. jul. 2012 15:17 ]

V nedeljo 22.05.2011 je PVD Sever Zasavje izvedlo ekipne športne igre policijskih veteranov, članov PVD Sever Zasavje, na katere so povabili tudi PVD Sever Ljubljana – Odbor Litija, PVD Sever za Celjsko območje – Odbor Laško, Odbor Žalec in policiste PP Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi. Tekmovalo se je v petih športnih disciplinah. Šahu, kegljanju, pikadu, balinanju in streljanju z MK puško. V vsaki disciplini so nastopili v ekipi  po 4 tekmovalci, tekmovalci so lahko nastopili le v eni disciplini.

 

PVD Sever za Celjsko območje – Odbor Laško, se je ekipno udeležilo tekmovanja v vseh petih panogah.

-          v šahu smo osvojili 1. mesto,

-          v kegljanju smo osvojili 3. mesto,

-          v pikadu smo osvojili 1. mesto,

-          v balinanju smo osvojili 3. Mesto in

-          v streljanju z MK puško 1. Mesto.

 

Skupaj smo osvojili 11 točk in v skupni  ekipni razvrstitvi 1. mesto. Osvojili smo kristalni prehodni pokal, za doseženo mesto v posamezni športni disciplini pa priznanje. Odbor Sever Žalec je v ekipni razvrstitvi osvojil 4 mesto, nastopili pa so le v treh disciplinah. Za Odbor Laško je nastopilo 20 tekmovalcev, vsi so uporabili svoj lastni prevoz na svoje stroške. Udeleženci tekmovanja so pokazali pripadnost PVDS za celjsko območje – Odbor Laško in Žalec.

Rezultati VLS Maribor

objavljeno: 20. jul. 2012 15:13 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 20. jul. 2012 15:13 ]

Dne 20.11.2010 je snežnem stadionu na Pohorju potekalo državno prvenstvo policije in združenja Sever v veleslalomu. Društvo Sever Celje je na tekmovanju zastopalo 11 tekmovalcev, ki so dosegli naslednje rezultate:

 

V kategoriji žensk je 1. mesto osvojila Danica URBANC, 2. mesto pa Dragica HRIBERŠEK.

 

V kategoriji moški 1952 do 1961 je Darko REPENŠEK osvojil 2. mesto, Slavko ŠMIGOC 10. mesto,  Albert MLINŠEK 12. mesto in Srečko RAVNIČAR 16. mesto.

 

V kategoriji moški 1962 in mlajši je Vili BEZJAK osvojil 2. mesto, Marjan JAVORNIK 15. mesto, in Dušan BRGLEZ  22. mesto.

 

V skupni uvrstitvi je med 14 ekipami društvo Sever za Celjsko območje osvojilo 1. mesto.

 

3. Hohlerjev pohod

objavljeno: 20. jul. 2012 13:19 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 20. jul. 2012 15:03 ]

Policijsko veteransko društvo SEVER za celjsko območje Odbor Slovenske Konjice-Vitanje-Zreče je letos organiziralo sedaj že tradicionalen 3. Hohlerjev pohod.

Pohoda se je kljub čeprav jasnemu a hladnemu jesenskemu jutru udeležilo 51 pohodnikov. Pohod je organiziran v spomin na hrabre družine katere so od jeseni 1990 pa tja do najhujšega trenutka-vojne1991, na poti SLOVENIJE k osamosvojitvi skrivale orožje MILICE, TO in CZ pred zaplembo jugoslovanskih oblasti. Veterani policijskega veteranskega društva SEVER, smo ta pohod poimenovali po čuvarju orožja Konradu Hohlerju st., kateri nas je za vedno zapustil, ravno takrat, ko bi naj na njegovi domačiji 26.10.2008 odkrili spominsko ploščo. Pohod je organiziran v času, ko so zaupne, pogumne, zavedne  domačije, ne glede na posledice izzida, sprejele orožje v hrambo. 26.10.1991 je še zadnji trajekt z vojaki JLA in njihovo oborožitvijo zapustila takrat že samostojno SLOVENIJO.

Letos se je pohoda, kljub proslavi odhoda zadnjega vojaka, katera je bila ob 11,00 v Kopru in kamor je odšlo  s svojim prevozom nekaj naših članov, udeležilo 51 pohodnikov. Na pot smo nekaj po 8 uri, ko smo po krajšem nagovoru predsednika Jožeta Laščaka in po minuti molka v spomin na vse padle v vojni za osamosvojitev Slovenije in vse umrle člane obeh veteranskih organizacij,  v lepem sončnem objemu krenili izpred Policijske Postaje Slovenske Konjice. Pot nas je vodila preko vinorodnih Škalc, Gabrovelj, kjer nas je pogostil Janez Petelinek po domače »Strganšekov Janko«, kjer je bilo tajno skladišče TO,  po krajšem postanku smo krenili v Radano vas, kjer so nas pogostili pri Petelinek-Kračunovih, kateri so skrivali orožje Milice. Po krajšem postanku smo krenili naprej, pot nas je najprej vodila ob Dravinji, mimo ponosov zreške industrije GKN, UNIORJA in SWATY-COMETA do najstarejše kovačije na našem območju- Kovačije Ošlak, katero nam je razkazal Tone Ošlak, tudi sam, v letu 1991 udeleženec v vojni za osamosvojitev Slovenije. Po ogledu smo krenili preko Resnika do Ločnikarjevih, katerih zapisi segajo že v leto 1404 in tudi na njihovi domačiji je bilo skrito orožje Milice. Tudi tu so nas lepo sprejeli, pričele so padati prve snežinke. Po pogostitvi smo krenili še do Arbajterjevih, znane farme jelenov, kateri so imeli prav tako skrito orožje Milice. Po zahvali za udeležbo s strani predsednika odbora je spregovoril še gospodar Konrad in opisal nekaj težkih trenutkov iz leta 1990-1991 in prijetnem toplem okrepčilu, vse močnejšemu sneženju v objemu pohorskih gozdov, smo se po prijetnem druženju in nasvidenju 20.10.2010, ko bomo obiskali ostale pogumne družine, katere so skrivale orožje, varno vrnili domov.

Jože Laščak1-10 of 16