Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje praznuje jutri, 23. junija 2012 štirinajsto  obletnico svojega delovanja. Društvo je član Zveze policijskih veteranskih društev Sever - Združenja Sever

Na  kongresu v Rogaški Slatini so Franc BEVC, Gabrijela BEVC, Aleksander Cvar, Milan ES, Krsto KRIVOKAPIČ, Ivan MLASKO, Bernarda PEČOVNIK, Ludvik PETRIČ, Iztok RUMPF, Ivan RŽEN in Bojan VREČIČ  ustanovili društvo, ki uspešno deluje še danes. 

Trenutno društvo združuje 705 članov, ki delujejo v 9 odborih. Večina članov je tistih, ki so pomagali ustvarjati zgodovino v prelomnih letih, ko se je rojevala samostojna Slovenija in so pripomogli k temu, da danes živimo v samostojni, demokratični državi, ki je velike družine evropskih narodov. Društvo je pred štirimi leti  letu odprlo vrata in omogočilo, da postanejo naši člani tudi vsem zagovornikom vrednot, za katere smo se borili v tem času. 

Vsem članom društva, predvsem tistim, ki so prvi zavihali rokave in društvu vdihnili življenje, iskreno čestitamo. Zahvaljujemo se vsem tistim, ki s svojimi delom in idejami  še danes pripomorejo k dobremu delovanju in prepoznavnosti društva in tudi vsem ostalim. Zahvala gre tudi vsem občinam in ostalim organizacijam za finančno podporo.  

V zadnjih letih smo večino svojih aktivnosti namenili ohranjanju zgodovine, ki bledi in skrbi, da bi z dogajanji v času osamosvojitvenih procesov seznanili mlado generacijo.  Vsem družinam, ki so  v času osamosvajanja tajno čuvale orožje policiji, smo se zahvalili s spominskimi ploščami na objektih. Skupaj z lokalnimi skupnostmi smo odkrili 11 spominskih obeležij in plošč . Najpomembnejši projekt v zgodovini delovanja društva pa je bil končan konec lanskega leta. Izdali zbornik z naslovom »Da ne pozabimo« - Zbornik prispevkov o osamosvajanju na območju UNZ Celje, ki skozi arhivske dokumente in oči udeležencev pripoveduje o  obdobju osamosvajanja na celjskem. 

Vse člane vabimo, da se udeležujejo prireditev in družabnih srečanj v čim večjem številu in med starimi soborci in prijatelji obujajo spomine. Spomini morajo ostati za zanamce in če jih ne obujamo, ti počasi bledijo.  Ne dovolimo, da se naš prispevek k rojstvu samostojne Slovenije pozabi!

Čeprav nam časi niso naklonjeni, upamo, da bomo delovali v korist veteranov in njihovih pravic tudi naslednjih štirinajst let. Še enkrat vsem skupaj prav prisrčne čestitke in lep veteranski potdrav!

 

Upravni odbor

Policijskega veteranskega društva Sever

za celjsko območje

Comments