Novice‎ > ‎Novice 2012‎ > ‎

Govor podpredsednika društva Darka Repenška na srečanju veteranov Zgornjesavinjsko Zadrečke doline

objavljeno: 28. jun. 2012 08:16 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 28. jun. 2012 11:38 ]
Veterani PVD Sever za celjsko območje in kolegi iz ZVVS Zgornjesavinjsko Zadrečke doline so dan državnosti počastili dne 25.6.2012 s srečanjem veteranov v Lazah pri Kokarju. Zbrane je pozdravila županja Občine Nazarje ga. Majda Podkrižnik. Slavnostni govornik je bil podpredsednik Policijskega veteranskega društva Sever za celjskoo območje g. Darko Repenšek. Njegov govor objavljamo v celoti:
"

Spoštovane in spoštovani!

 V veliko veselje in čast si štejem, da vas lahko danes tukaj v Kokarjah na Lazah, na mestu, ki je v svoja nedrja vojaškega urjenja in usposabljanja v preteklosti sprejelo številne generacije pripadnikov TO, pozdravim v imenu Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje in vam prenesem pozdrave predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever Slovenije Mihe Molana.

 Pozdravljam: podpredsednika državnega zbora RS g. Jako Presečnika, županjo Občine Nazarje gospo Majdo Podkrižnik, podpredsednika ZVVS g. Jožeta Kuzmina, predsednika Območnega odbora Združenja borcev za vrednote NOB tovariša Jožeta Rakuna………..

 Poseben pozdrav namenjam veterankam in veteranom prijateljskega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesavinjsko-zadrečke doline in predsedniku gospodu Franciju Kotniku in zgornjesavinjskim policijskim veterankam in veteranom, članom Odbora Mozirje s predsednikom odbora gospodom Slavkom Šmigocem.

 Na večer dneva osamosvojitve pred natanko 21-imi leti je na Trgu republike v Ljubljani prvič zavihrala zastava samostojne, neodvisne države Slovenije. V zgodnjem jutru, ki je sledilo, smo bili soočeni z agresijo takratne jugoslovanske vojske in z zavračanjem naše osamosvojitve v velikem delu mednarodne skupnosti.

Dovolite mi, da  kot pripadnik slovenske milice v času nastajanja samostojne Slovenije, preletim le nekaj pomembnih dogodkov, ki so tesno povezani z našo organizacijo, Združenjem policijskih veteranskih društev SEVER,  in vlogo milice oz. takratnih Organov za notranje zadeve v tistem času.

Konec osemdesetih let je Jugoslavija prešla v anarhično stanje. V Srbiji je prišel na oblast Slobodan Milošević, ki si je sprva želel Jugoslavijo podrediti s ponovno centralizacijo. Z t.i. »ulično demokracijo«, to je organiziranimi mitingi po jugoslovanskih mestih, na katere so prihajali Srbi s Kosova in iz Srbije, je zamenjeval pokrajinska in republiška vodstva. In si utrjeval oblast. Septembra 1989 se je s sprejetjem ustavnih amandmajev takrat vodilna politična opcija Zveza komunistov Slovenije, odpovedala vodilni vlogi v republiki. Formalno so se lahko začele ustanavljati nove politične stranke, sprejeti amandmaji so omogočili tudi možnost za odcepitev Slovenije od Jugoslavije.

Ker se je slovensko vodstvo upiralo centralizaciji v Miloševičevi režiji, so skušali njegovi privrženci 1. decembra 1989, na dan nastanka Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev leta 1918, miting organizirati tudi v Ljubljani. Slovenske oblasti, Ministrstvo za notranje zadeve, slovenska milica, Služba državne varnosti in druge službe so se z odlično organizirano in vodeno akcijo temu odločno uprli. Scenarij velikosrbske centralizacije in ideja poslednjega velikega mitinga sta propadla. Milica je preprečila posledice usodnega soočenja prebivalcev z demonstranti. Z akcijo »Sever« je bil preprečen poskus, da bi slovensko vodstvo na zrežiranih mitingih zamenjevale nahujskane množice iz drugih republik. Slovenska milica je dokazala, da v Sloveniji veljata red in zakon in da demokracija poteka

organizirano, dogovorno, s postopnim spreminjanjem zakonodaje in njenim spoštovanjem ter s spoštovanjem legalnih institucij.

Hkrati pa je akcija »Sever« pokazala, da je Slovenija sposobna tudi s silo zavarovati svojo tedaj še republiško suverenost in doseženo stopnjo demokratizacije. Žal tega sporočila ne jugoslovanske in ne srbske oblasti in prav tako ne vrh JLA niso bili sposobni dojeti, zato je že čez leto dni in pol prišlo tudi do oborožene intervencije JLA, ki so se ji slovenske oborožene sile (TO in milica) uspešno zoperstavile.

Koncem 80-tih let in sočasno z demokratičnimi procesi so se začele v tajnosti oblikovati Slovenske obrambne sile – Manevrska struktura narodne zaščite. MSNZ je po svoji organiziranosti, sestavi, zakonitih podlagah za delovanje nedvomno pomenila konceptualizacijo obrambnih sil, sestavljenih iz simbioznega delovanja vojaške in miličniške oziroma policijske komponente. Večji del njenih pripadnikov je bil septembra 1989 razporejen v sestavo TO, ki je  s prej omenjenimi ustavnimi amandmaji postala izključna pristojnost Republike Slovenije. In kot takšna nevarna jugoslovanski oz. Miloševičevi centralistični politiki, zato jo je bilo potrebno razorožiti. Maja 1990 so občinski štabi TO, tudi mozirski, dobili ukaz, da morajo oddati svoje orožje v vojašnice JLA. Na celjskem je večina komandantov OŠTO oddajo orožja odklonila. To so bili časi, ko se je sodelovanje med milico in TO še posebej poglobilo. Sodelovanje na področju usposabljanja in medsebojne tehnične pomoči je imelo že večletno tradicijo, sodelovanje na temo »osamosvajanja Slovenije« je vzklilo ravno ob teh dogodkih. Milica in TO sta družno tvorili trdno jedro slovenskih oboroženih sil tudi v času agresije JLA na Slovenijo, v času t.i. »desetdnevne vojne« za Slovenijo, vse do politične stabilizacije razmer na naših tleh. Prav zaradi tega »sever« nikakor ni le sinonim za delovanje slovenske milice v času »preprečitve mitinga resnice« v Sloveniji, temveč je sinonim za delovanje slovenske milice v vseh procesih, ki so prispevali k osamosvojitvi Slovenije, vključno z osamosvojitveno vojno in odhodom zadnjega vojaka JLA iz Slovenije, ko je 26. oktobra 1991 iz Kopra odplula zadnja ladja z jugoslovanskimi vojaki.

Danes smo  veterani vojne za Slovenijo, takratni pripadniki milice in TO združeni pod dvema praporoma: praporom Policijskih veteranskih društev »Sever« in praporom Združenja veteranov vojne za Slovenijo, čeprav smo julija 1993 za ustanovitev veteranske organizacije vojnih veteranov osamosvojitvene vojne začeli s skupnim iniciativnim odborom. Žal so bila takrat razhajanja precejšnja, zato so prvi oktobra 1993 ustanovili ZVVS, nov iniciativni odbor iz vrst policije pa je snoval svojo veteransko organizacijo, Združenje Sever, ki je bilo ustanovljeno 26. 3. 1994 v Novem Mestu, ki na prostovoljni, nepolitični in domoljubni osnovi združuje vse pripadnike organov za notranje zadeve RS (tako redni kot rezervni sestav) ali prostovoljce, udeleženke in udeležence aktivnosti za zaščito demokratičnih procesov v Sloveniji in priprav ter aktivnosti v vojni za ohranitev samostojne in suverene Republike Slovenije. Začetek tega procesa smo člani videli v času mitingov, zato smo združenju nadeli ime SEVER, po prej, tudi s tem namenom opisani akciji.

Do danes je združenje doživelo nekaj organizacijskih sprememb, bistvo pa je ostalo isto. Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje je bilo ustanovljeno pred 14-imi leti (junija 1998) v Rogaški Slatini, prav tako odbor Mozirje, ki deluje na območju Policijske postaje Mozirje oz. območju današnje UE Mozirje.

V statutu Zveze policijskih veteranskih društev Sever je med nameni in nalogami zelo jasno zapisano: »med člani policijskih veteranskih društev Sever in drugimi veteranskimi društvi ohranja prijateljske odnose, ne glede na njihove politične, stanovske in druge nazore.«

Spoštovani!

 Obe zvezi sta na državnem nivoju ob 10. obletnici osamosvojitve na srečanju veteranov na letališču v Cerkljah 23. 6. 2001 podpisali listino o medsebojnem sodelovanju, ki je postala temelj sodelovanja obeh organizacij. Številne so oblike sodelovanja, tudi v Zgornji Savinjski dolini skoraj ni aktivnosti, ki ne bi bila skupna. Danes smo tukaj prijateljsko in domoljubno že tradicionalno zbrani zgornjesavinjski in zadrečki  vojni veterani in veteranke osamosvojitvene vojne. Pa sploh ni pomembno, pod katerim praporom smo organizacijsko združeni. Zbrani smo veterani različnih političnih, strankarskih in ideoloških mnenj, stališč in prepričanj. Prav mi smo s svojim odnosom do skupnega ohranjanja vrednot osamosvojitvenih procesov, sodelovanjem in skupnim delom pokazali in dokazali,  da ni sile, ki bi nas razdruževala. Kljub poskusom danes ali v nedavni preteklosti. Živimo in delamo po načelu: »Skupaj v vojni, skupaj v miru!« Prepričan sem, da moje mnenje in moje občutke lahko delim z vsemi vami, spoštovane veteranke in veterani.

 Prav s posebnim namenom pa želim osvetliti še naslednje dejstvo.  Ob mednarodnem dnevu miru dne 16. 9. 2008 so slovenske domoljubne in veteranske organizacije (DVOS) Zveza društev General Maister, Društvo za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Zveza društev vojnih invalidov Slovenije, Zveza veteranov vojne za Slovenijo, Zveza slovenskih častnikov, Zveza policijskih  sodelovanju, kjer smo se obvezali, da bomo usklajevali svojo dejavnost in sodelovali pri uresničevanju ciljev in nalog skupnega pomena in interesa. Med glavnimi nalogami smo opredelili zlasti ohranjanje in uveljavljanje domoljubja in domoljubnih vrednot, ohranjanje in negovanje spomina na prelomne trenutke v

boju za slovenski narod in domovino, ohranjanje vrednot iz boja za osamosvojitev Slovenije, prizadevanje za mir v svetu in za uveljavljanje splošne deklaracije o človekovih pravicah. Koordinaciji vseh naštetih domoljubnih veteranskim organizacij od julija lanskega leta  do konca letošnjega leta  predseduje naše Združenje Sever.

 Prav zaradi slednjega in tudi zato ne morem mimo polemičnih razprav, ki so v minulem tednu razburkale veteranske vrste. Za nas je nesprejemljiv način vabljenja praporščakov s strani koordinacijskega odbora za državne proslave na petkovo osrednjo državno proslavo ob današnjem prazniku, ko je bilo izrecno poudarjeno, da praporščakov ZZB za vrednote NOB ne želijo na proslavi. Za nas je to akt odkrite lustracije ene izmed veteranskih organizacij v Sloveniji in s tem negiranje zgodovinske vloge, zaslug in žrtev njenih članov (vojnih veteranov) v boju zoper naci-fašizem in obrambo slovenskih meddržavnih mej (ozemeljsko celovitost), ki so leta 1991 postale državne meje samostojne in suverene Republike Slovenije.

 Za nas je nesprejemljivo stopnjevanje šikaniranja z dodatnim izključevanjem še treh domoljubnih zvez in sicer Zveze društev General Maister, Društva za negovanje rodoljubnih tradicij TIGR Primorske in Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, češ da jim je bilo vabilo poslano pomotoma, ker naj bi bile na državno proslavo s prapori povabljene le tiste veteranske organizacije, ki izhajajo iz osamosvojitvene vojne 1991. Pri tem je organizator očitno pozabil, da ZDVIS združuje tudi invalide vojne iz leta 1991;

 V Združenju Sever ne pristajamo na sejanje sporov, nesoglasij in delitev med članicami. Pri tem očitamo Koordinacijskemu odboru za državne proslave odgovornost, da je namerno in brez poprejšnje obrazložitve izključil predstavnika koordinacije veteranskih organizacij iz članstva tega odbora, vanj pa vključil predstavnika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, ki nima statusa veteranske organizacije, ni povezana v koordinacijo veteranov in z veteranskimi organizacijami noče sodelovati.  Zato članic KoDVOS tudi ne more zastopati ali v njihovem imenu odločati. Letos prvič društva Sever, katerih prapore je organizator povabil na slovesnost, niso dobila vabila za udeležbo na proslavi.

 Gre torej za politično-ideološko dejanje prezrtja brez primere v 21 letni samostojni državi Sloveniji. Kot, da se je Slovenija rodila leta 1991! Kot da boj generala Majstra za severno mejo, NOB in osamosvojitvena vojna ne predstavljajo temeljnih postulatov slovenske državnosti?!  Ob takšnem ideološkem ravnanju ne preseneča, da so veteranom pod krinko  varčevalnih  ukrepov v tem kriznem obdobju z ZUJF (Zakonom za uravnoteženje javnih financ) vzeli še tistih nekaj simbolnih, v preteklosti vojnim veteranom že danih socialnih korektorjev. Želim in moram vam sporočiti, da vodstva vseh 12-ih policijskih veteranskih društev Sever, vključno z vodstvom Združenja Sever, tem in takšnim dejanjem in ravnanjem odločno nasprotuje. Tudi zato smo sprejeli soglasno odločitev, da naših praporov v znak protesta proti takšni razslojevalni in ideološki politiki na petkovi državni proslavi ne bo oz. jih ni bilo.

 

Spoštovani!

 Zgodovinsko dejstvo je, da nam neodvisna država ni bila podarjena. Lastno državo smo si zaslužili. Zanjo je bila prelita tudi kri in izgubljena življenja. S ponosom in hvaležnostjo se v teh dneh spominjamo tudi vloge slovenske policije - takratne milice in Teritorialne obrambe, ki sta učinkovito prispevali k temu, da že enaindvajset let živimo v samostojni, mednarodno priznani, predvsem pa varni državi. Slovenija se je pred 21 leti odločila za mir, svobodo in pravičnost. Vse to so vrednote, ki so nas povezovale v teh letih in ki nas bodo povezovale tudi v prihodnosti.

 Ob koncu mi dovolite, da se v imenu Policijskega veteranskega društva Sever za celjsko območje in odbora  Mozirje zahvalim za dobro sodelovanje

  • vsem občinam Zgornje Savinjske doline, v tem trenutku še posebej občini Nazarje in gospe županji,
  • da se zahvalim vsem, ki sicer niste naši člani ste pa naši podporniki ter spoštujete in pošteno vrednotite naše delo,
  • da prijateljski stanovski veteranski organizaciji Območnemu združenju veteranov vojne za Slovenijo Zgornjesavinjsko-zadrečke doline, na čelu s prizadevnim predsednikom gospodom Kotnikom, zaželim uspešno delo z željo po odličnem nadaljnjem sodelovanju, kar velja tudi za ostale sorodne veteranske organizacije, ki delujejo na tem območju,
  • da čestitam prejemnikom odlikovanj in priznanj, ki nedvomno odražajo priznanje vašemu/našemu delu in
  • da vam vsem skupaj čestitam ob današnjem nacionalnem prazniku vseh Slovenk in Slovencev, državljanov Republike Slovenije, Dnevu državnosti.

 

Ponosni bodimo na našo domovino, JE ENA IN EDINA!!

 

Želim vam prijetno druženje."


Po krajšem klturnem programu smo  obujali spomine na čas, ki ga ne bi smelo biti. A ponosni smo, da smo tudi mi del zgodovine!

Srečanje veteranov v Lazah pri Kokarjah 25.6.2012

Comments