Novice‎ > ‎Novice 2012‎ > ‎

Letošnji prejemniki priznanj društva in Združenja Sever

objavljeno: 28. jun. 2012 06:30 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 28. jun. 2012 06:30 ]
Leto 2011 je bilo delovno in uspešno. Zaznamovala ga je dvajseta obletnica samostojnosti Slovenije, večino aktivnosti smo posvetili ohranjanju zgodovinskih dejstev in zgodovinskega spomina. Decembra smo javnosti predstavili zbornik z naslovom "Da ne pozabimo" - Zbornik prispevkov o osamosvajanju na območju UNZ Celje. Dela je bilo veliko, zato je prav, da se tistim članom in vsem ostalim zahvalimo za njihov trud in prispevek k dobremu delu društva in jim podelimo  priznanja.

 PRIZNANJA POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA SEVER ZA CELJSKO OBMOČJE:


»PISNA ZAHVALA" se podeljuje članom društva in drugim fizičnim ali pravnim osebam, za pomoč pri izvajanju nalog, ki so pripomogle pri realizaciji in uresničevanju ciljev društva.

Pisno zahvalo prejmejo:

Boštjan BAŠ, Cvetličarna Skornšek, Gasilsko društvo Mozirje, Glasbena skupina Pušeljc, Jože GLIBE, KEA d.o.o. Šentjur, Urška KOTNIK, Irena KRAJNC, Občina Šmarje pri Jelšah, Osnovna šola Lesično, Osnovna šola Mozirje,


»BRONASTI ZNAK« se podeljuje članom društva in drugim fizičnim ali pravnim osebam za delo in ravnanje, ki je pomembno prispevalo pri uresničevanju ciljev  društva.

Bronasti znak prejmejo:

Anton ACMAN, Drago ALENC, Ivan BEZJAK, Marko CELINŠEK; Jože ČAKŠ, Miran IRNAR, Erik JAGER, Rado JUG, Janez KOLAR, Marjan KRAJNC; Janez LEBAR, Marjan MIKŠE, Janko MILČINOVIČ, Občina Solčava, Stanislav PERNIŠEK, Nikolaj PIKL, Dejan POTOČNIK, Prosignal Celje d.o.o., Damjan SAJOVIC, Boris SEVER, Darko SMOLE, Danica URBANC in  Marjan VODEB.


»SREBRNI ZNAK« se podeljuje članom društva in drugim fizičnim ali pravnim osebam, ki so s svojim delom v organih društva prispevali k boljši organiziranosti in ugledu delovanja društva.

Srebrni znak prejmejo:

Marjan ARTIČ, Mateja ARTIČ SLEMENŠEK, Zoran BOROVŠAK, Zvonko CIRKULAN,  Franc FON, Franc Brane GRADIŠNIK, Dragica HRIBERŠEK, Janez ILEK, Primož KOS, Matjaž SLOKAN, Peter ŠTEFANČIČ, Jože VRAVNIK in Franc ŽLENDER."ZLATI ZNAK« se podeljuje članom društva in drugim fizičnim ali pravnim osebam, ki so s svojim prizadevnim in požrtvovalnim delom v organih društva, dalj časa prispevali k boljši organiziranosti in ugledu delovanja društva. 

Zlati znak prejmejo:

Anton ANDERLIČ, Anton BASTL, Vili BEZJAK, Stanislav LESJAK, Vladimir KORUN,Policijski orkester,  Darko REPENŠEK in  Matjaž SEM.


PLAKETA DRUŠTVA« je najvišje priznanje društva in se podeljuje članom društva in drugim fizičnim ali pravnim osebam za izjemne zasluge pri  delu, organizaciji in ugledu  društva,  ki so lahko enkratne ali dalj časa trajajoče.

Plaketo društva, ki jo letos podeljujemo prvič, prejmejo:
Franc BEVC, Darja JAN, Tone KREGAR, Jože LAŠČAK, Mestna občina Celje, Policijska uprava Celje, Premogovnik Velenje, Bojan VREČIČ.


PRIZNANJA ZDRUŽENJA SEVER


Bronasti znak SEVER se podeli članu združenja, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokal­ni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim delom prispevali k uspešnemu delovanju Združenja SEVER. Znak se lahko podeli tudi za enkratni izredni uspeh, ki je bil dosežen za kvalitetnejše delo združenja in je ta uspeh imel večji odmev v javnosti in s tem večjo promocijo združenja.

Bronasti znak prejmejo:
Anton ANDERLIČ, Anton BASTL, Franc Brane GRADIŠNIK in OZVVS Zgornjesavinjsko  zadrečke doline.


Zlati znak SEVER se podeli članu združenja, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokal­ni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojim dolgoletnim prizadevnim in požrtvovalnim delom prispevali h krepitvi in razvoju Združenja SEVER ter izrednim uspehom delovanja

Zlati znak prejmejo:
 Gabrijela BOROVŠAK , Zdenko JAKIČ, Jože LAŠČAK,  Muzej novejše zgodovine Celje
, Darko REPENŠEK in Slavko ŠMIGOC.

Plaketa SEVER se podeljuje članu združenja, gospodarski družbi, zavodu in drugi organizaciji, državnemu organu, lokal­ni skupnosti, društvu in posamezniku, ki so s svojimi dejanji in storitvami pomembno pomagali pri organizaciji in delu Združenja SEVER.


Plaketo prejme:
Franc BEVC


Vsem prejemnikom priznanj iskreno čestitamo in se jim zahvaljujemo za njihovo delo.
Comments