Novice‎ > ‎Novice 2012‎ > ‎

Poziv članom, da si čim prej uredijo status vojnega veterana

objavljeno: 3. jul. 2012 01:19 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 3. jul. 2012 01:19 ]
Vsem članom našega društva, ki si še niso uredili statusa vojnega veterana, pa za to izpolnjujejo pogoje, predlagamo, da to storijo čim prej. 

O P O M N I K

 

ZA PRIDOBITEV  VETERANSKIH PRAVIC

 

 

A. PRIDOBITEV STATUSA VOJNEGA VETERANA

 

Pristojni in pritožbeni organ: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

Izvaja: Krajevno pristojna upravna enota

    

a. Kdo je upravičen do statusa:

 

Upravičenci so našteti v 2. in 2a. členu Zakona o vojnih veteranih in so:

 

- delavec organov za notranje zadeve, ki je ob osamosvojitvi Republike Slovenije v času od 26.6. do 18.7.1991 kot pripadnik policijskih enot opravljal naloge, povezane z borbenimi dejstvi in delovanjem zvez policije, kriminalistične službe, varnostno-obveščevalne službe in rezervne policije;

- oseba, ki je v obdobju od 17.5.1990 do 25.6.1991 opravljala dolžnosti organizatorja  manevrske strukture narodne zaščite in oseba, ki je po odločitvi organizatorja manevrske strukture narodne zaščite v tem obdobju opravljala naloge narodne zaščite, med katere je šteti tajno zbiranje, varovanje in hrambo orožja, streliva in vojaškega materiala oziroma vojaških ali obrambnih dokumentov v zasebnih oziroma neuradnih prostorih in lokacijah ter izvajanje obveščevalne in protiobveščevalne dejavnosti;

- delavec upravnega organa pristojnega za upravne notranje zadeve, ki je bil odgovoren za obrambne priprave in oborožen;

- oseba, ki je bila na območju in v času oboroženih spopadov po odredbi policije vključena  v opravljanje njenih nalog, ki so se nanašale na postavljanje in varovanje barikad in drugih ovir;

-oseba, ki je po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve opravljala naloge tajne hrambe oborožitve, streliva, minsko-eksplozivnih sredstev, opreme ali dokumentacije policije, tajne namestitve policijskih enot ter oseba, ki je bila v času oboroženih spopadov po odredbi republiškega sekretarja za notranje zadeve vključena v izvajanje oskrbe policijskih enot na terenu.

 

b. Postopek - je določen v 3. členu Zakona o vojnih veteranih.

 

Izvaja: - Pristojna Policijska uprava

           - Krajevno pristojna upravna enota

 

- Potrdilo o udeležbi v vojni za Slovenijo, ki ga policisti, rezervni policisti, kriminalisti in

delavci ONZ pridobijo na pristojni Policijski upravi;

- Vloga z potrdilom iz prejšnje alinee se vloži na krajevno pristojni upravni enoti.


Comments