Novice‎ > ‎Novice 2012‎ > ‎

Spremembe zakonodaje in posledice za vojne veterane

objavljeno: 20. jun. 2012 08:39 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 20. jun. 2012 08:39 ]

NOVOSTI NA PODROČJU PRAVIC VOJNIH VETERANOV, VOJNIH INVALIDOV

TER ŽRTEV VOJNEGA NASILJA

 

 

Zakon o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/2012 - v nadaljevanju: ZUJF), ki je začel veljati 31. 5. 2012, je prinesel spremembe tudi na področju vojnih veteranov, vojnih invalidov in žrtev vojnega nasilja, in sicer:

 

 

1. Ukinitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja

 

V vseh treh tako imenovanih vojnih zakonih – Zakonu o vojnih invalidih, Zakonu o vojnih veteranih in Zakonu o žrtvah vojnega nasilja - se ukine pravica do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja.

 

2. Zvišanje starosti za uveljavitev pravic po Zakonu o vojnih veteranih iz 50 na 55 let starosti

 

Vojni veteran bo lahko pravice po Zakonu o vojnih veteranih uveljavil, ko bo dopolnil 55 let starosti (do sedaj ob dopolnitvi 50 let starosti). Pravica do varstva vojnega veterana ostane nespremenjena v primeru nastanka trajne popolne izgube delovne zmožnosti.

 

3. Pravica do zdravstvenega varstva (dopolnilno zdravstveno zavarovanje)

 

Pravica do zdravstvenega varstva ostane nespremenjena za osebe s statusom vojnega invalida in osebe s statusom žrtve vojnega nasilja.

 

Vojnim veteranom se bo pravica do zdravstvenega varstva zagotavljala ob izpolnjevanju starostnega pogoja (dopolnjenih 55 let ali trajni popolni izgubi delovne zmožnosti) in izpolnjevanju pogojev za pridobitev veteranskega dodatka.

 

Vojnim veteranom, ki je pravica do zdravstvenega varstva že bila priznana, se ta zagotavlja do 1. 1. 2013, po tem datumu pa le ob izpolnjevanju na novo določenih pogojev.

 

Upravna enota bo po uradni dolžnosti razveljavila odločbo o priznani pravici do zdravstvenega varstva, če bo ugotovila, da vojnemu veteranu pravica do zdravstvenega varstva po ZUJF ne pripada.

 

 

 

4. Izplačila prejemkov po vojni zakonodaji do konca leta 2012 in prehod na nov način izplačevanja prejemkov po vojni zakonodaji z letom 2013

 

Mesečni prejemki po vojni zakonodaji bodo v letu 2012 (invalidnine, dodatki, doživljenjske  mesečne rente in drugi prejemki po vojnih zakonih) dospeli v izplačilo naslednje dni:

 

o   6. 7. 2012 za mesec julij 2012;

o   13. 8. 2012 za mesec avgust 2012;

o   19. 9. 2012 za mesec september 2012;

o   25. 10. 2012 za mesec oktober 2012;

o   3. 12 .2012 za mesec november 2012;

 

Z letom 2013 se bodo prejemki po vojni zakonodaji izplačevali prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec (primer: za mesec december 2012 bo izplačilo 2. 1. 2013);

 

Po dosedanjih predpisih so se pravice izplačevale prvi delovni dan v mesecu za naprej.

 

 

 

Pripravil:

mag. Darko Repenšek

predsednik

Komisije za pravne, organizacijske in statusne zadeve

 

 

 

 

 

Seznaniti:

- člane PVDS za celjsko območje (preko odborov)

ĉ
PVD sever Celje,
20. jun. 2012 08:39
Comments