Novice‎ > ‎

Novice 2015


Srečno 2016!

objavljeno: 2. jan. 2016 09:44 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 2. jan. 2016 09:44 ]

Spoštovane  članice in člani ter poslovni partnerji!

Vstopili smo v novo leto in ob tej priliki dovolite, da se vam zahvalimo za delo in dobro sodelovanje v preteklem letu.

Prijazne besede so lahko kratke
in jih z lahkoto izgovorimo,
njihov odmev pa odzvanja v neskončnost!

Želimo vam vse tisto, kar se skriva v drobni, a tako pomembni besedici - Srečno!

Naj tudi naše dobre želje odzvanjajo še dolgo v vašem srcu.,

Uveljavljanje pravice do plačila dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za vojne veterane - obrazec

objavljeno: 17. dec. 2015 02:21 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 17. dec. 2015 02:21 ]

Avtor/Vir: Anton Pozvek

11. decembra je bil v uradnem listu RS 96/2015 objavljen Zakon o izvrševanju državnega proračuna Republike Slovenije za leti 2016-17 (ZIPRS-1617), ki je določil tudi postopek za uveljavljanje pravice do zdravstvenega varstava vojnih veteranov v letu 2016. Podrobnejša navodila za uveljavitev te pravice so opredeljena v dopisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Predlagamo, da upravičenci (vojni vetereni) čimprej (že v decembru) izpolnijo zahtevek na priloženem obrazcu in ga oddajo na upravni enoti.

V priponki najdete obrazec in dopis MDDSZ

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane - informacija

objavljeno: 10. dec. 2015 02:33 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 10. dec. 2015 02:33 ]

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojne veterane - informacija

Datum: 07.12.2015

Avtor/Vir: Tomaž Čas

Spoštovane policijske veteranke in veterani !

Zadnje čase so pogosta vprašanja ali bomo s 1. 1. 2016 dobili vrnjeno pravico do dodatnega zdravstvenega zavarovanja, ki nam je bila odvzeta z zloglasnim ZUJF-om.

Kot vam je znano je vodstvo Združenja Sever takoj po sprejetju ZUJFA poskušalo preko poslancev oziroma poslanskih skupin doseči spremembo Zakona o vojnih veteranih, kar v Državnem zboru ni uspelo. Zato smo zbrali 5000 podpisov in v Državnem zboru uspeli spremeniti Zakon o vojnih veteranih na ta način, da se vrne pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja 1. januarja leta, ki sledi letu, v katerem Statistični urad Republike Slovenije ugotovi, da je gospodarska rast presegla 2,5 odstotka bruto domačega proizvoda. To je bilo ugotovljeno letos in pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja bi se morala začeti izvajati 1. 1. 2016.

 

Ob sprejemanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 pa je Vlada Republike Slovenije predlagala, tako kot tudi za nekatere druge socialne transfere, da se ponovno spremeni Zakon o vojnih veteranih ter da se pravica do dodatnega zdravstvenega zavarovanja prenese v izvajanje šele s 1. 1. 2018.

 

V tem trenutku so se ponovno začele aktivnosti vodstev Združenja Sever in ZVVS. Tako sta predsednik ZS dr. Tomaž Čas in predsednik ZVVS g. Ladislav Lipič na razgovoru pri ministrici za delo, družino, socialne zadeve in druge možnosti dr. Anji Kopač Mrak jasno in odločno protestirala in zahtevala, a hkrati tudi prosila ministrico, da ne predlaga navedenih sprememb. Tega se je ministrica držala in ni vložila spremembe Zakona o vojnih veteranov.

 

Temu je sledila odločitev Vlade Republike Slovenije, da pa se bo sprememba o izvajanju pravice do dodatnega zdravstvenega zavarovanja opravila v Zakonu o izvajanju proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS-1617). Zaradi tega sta bila oba predsednika dr. Tomaž Čas in Ladislav Lipič trikrat pri predsedniku Vlade RS dr. Miru Cerarju in enkrat pri finančnem ministru dr. Dušanu Mramorju, kjer je sodeloval tudi generalni sekretar Anton Pozvek. Pri vseh razgovorih sta sodelovala tudi poslanec Milan Dolinšek, sicer predsednik PO ZVVS Zasavje in državni sekretar za nacionalno varnost g. Franci Povše.

 

Na razgovorih z vlado smo glede dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja dosegli naslednje:

- Določbe ZIPRS-1617 se nanašajo le na leto 2016 in ne tudi na leto 2017;

- Opredeljene so štiri skupine vojnih veteranov, ki so upravičeni do tega, da jim država krije dopolnilno zdravstveno zavarovanje že od 1. 1. 2016 dalje in sicer:

  1. Vojni veterani, ki dobivajo veteranski dodatek ali izpolnjujejo pogoje za pridobitev veteranskega dodatka;
  2. Vojni veterani, ki uveljavijo pravico do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine;
  3. Vojni veterani, ki so uveljavili pravico do poklicne pokojnine;
  4. Vojni veterani, ki so brezposelni in starejši od 55 let.

- Od 1. 1. 2017 dalje so upravičenci vsi vojni veterani, ki izpolnjujejo pogoje iz zakona o   vojnih veteranih.

 

Takšna rešitev je bila tudi sprejeta v Državnem zboru Republike Slovenije in ponovno izglasovana 2. 12. 2015, ko je Državni zbor zaradi odložilnega veta Državnega sveta ponovno glasoval o ZIPRS-1617.

 

Z navedeno rešitvijo smo uspeli zagotoviti pravico, da bo država krila dopolnilno zdravstveno zavarovanje v letu 2016 večini veterank oziroma veteranov. Kako bomo to pravico uveljavili bo določilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in druge možnosti. Pričakujemo, da bo potrebno vlagati individualne vloge na območnih upravnih enotah, nakar bomo dobili v podpis zavarovalno polico izbrane zdravstvene zavarovalnice.

V razgovorih smo med drugim predlagali tudi, da bi tovrstno zavarovanje plačevali neposredno iz proračuna v ZZZS in ne preko izvajalcev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vendar iz sistemskega vidika izvajanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja predlog ni izvedljiv. Ta predlog bo lahko predmet obravnave tekom prihodnjega leta v povezavi z razpravo o reformi financiranja zdravstvenega sistema in v tem kontekstu v okviru razprave o obravnavi pravice vojnih veteranov do dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.

 

Dosegli smo še en uspeh in sicer bo po ZIPRS-1617 namenjenih  750.000,00 EUR oziroma 100 %  več sredstev za delovanje veteranskih organizacij, ki imajo status društva v javnem interesu na področju vojnih veteranov v Republiki Sloveniji.

 

Spoštovane veteranke in veterani, več se v dani situaciji ni dalo storiti, saj moramo tudi mi razumeti sedanjo vlado, ki mora reševati zadeve, ki so jih ustvarile prejšnje vlade.

 

dr. Tomaž Čas

Predsednik Združenja Sever

Spominski dan Združenja Sever smo letos gostili v Zrečah

objavljeno: 10. dec. 2015 02:28 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 10. dec. 2015 02:28 ]

V Kulturnem domu Zreče je potekala osrednja slovesnost ob Spominskem dnevu Združenja Sever. Pred slovesnostjo so policijski veterani pripravili sprejem za ranjene policiste in za svojce padlih policistov v vojni 1991.

Pri organizaciji spominskega dneva je letod sodelovale naše društvo, še posebej se za aktivnosti pri organizaciji zahvaljujemo predsedniku odbora Slovenske Konjice - Vitanje - Zreče - Marjanu Artiču.

Naša zahvala gre seveda tudi Občini Zreče in županu mag. Borisu Podvršniku za pomoč pri izvedbi spominskega dne.  

Slavnostni govornik je bil predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas. Njegov govor si lahko v celoti preberete v priponki, fotoutrinke s prireditve pa na spletni strani Združenja Sever; 
http://www.zdruzenje-sever.si/?option=news&news_id=471&lang= Plakete hraniteljem orožja ob 25- obletnici

objavljeno: 24. nov. 2015 08:53 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 24. nov. 2015 08:53 ]

V petek, 20.11.2015 je bila v kulturnem domu Polzela izpeljana svečanost pod pokroviteljstvom občine Polzela, posvečena 25. letnici neoddaje orožja in 25. letnici MSNZ. Ob tej priložnosti so bile vsem čuvarjem orožja tako tistim, ki so čuvali orožje takratne TO Žalec in tistim, ki so čuvali orožje takratne postaje milice Žalec,  podeljene spominske plakete.

O pomenu obletnice in same slovesnosti sta spregovorila predsednik Območnega ZVVS Sp. savinjske doline Adi Vidmajer in Predsednik odbora Žalec Policijsko veteranskega društva za celjsko območje Rado Gašparič in spomnila udeležence na posamezne dogodke iz tistih časov. Posebej sta se zahvalila družinam za njihov neprecenljiv prispevek in domoljubje prve vrste, ki so ga s tem pokazali. 


V imenu županov Sp. savinjske doline je spregovoril župan občine Žalec, Janko Kos, ki se je prav tako zahvalil družinam in spomnil na enotnost slovencev v tistih časih in poudaril, da bi danes ponovno potrebovali takšno enotnost. 

V imenu dobitnikov priznanj se je zahvalil g. Lobnikar Drago.

Za vrhunsko organizacijo in izvedbo slovesnosti moramo posebej pohvaliti občino Polzela na čelu z županom Jožetom Kužnikom.

Avtor: Rado Gašparič
7. spominski Hohlerjev pohod

objavljeno: 23. nov. 2015 09:11 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 23. nov. 2015 09:11 ]

24.10.2015, Slovenske Konjice
Avtor: Marjan Artič

7. Hohlerjev pohod, ki ga organizira PVD SEVER za celjsko območje, odbor Slovenske Konjice -Vitanje - Zreče, je tudi letos potekal pod pokroviteljstvom občine Slovenske Konjice in v sodelovanju z OZVVS Slovenske Konjice. 

Pohod je potekal v soboto, 24.10.2015, na relaciji Slovenske Konjice – Tolsti vrh-

Organizacija pohoda je namenjena v spomin na pokojnega člana PVD SEVER za celjsko območje, Hohlerja Konrada, ki je v času osamosvajanja na svojem domu v Tepanju hranil orožje takratne Postaje Milice Slovenske Konjice, ter umrl na dan odkrivanja spominske plošče na njegovem domu.

Letošnji, že 7. pohod,  je potekal na trasi Slovenske Konjice – Tolsti vrh, med domačijami, ki so tajno skrivale orožje  tedanj milice in TO. V prelepem sobotnem jutru smo se pohodniki zbrali ob 8.00 pred  PP Slovenske Konjice ter ob 8.30. uri krenili na pot. Ta nas je vodila  vodila do domačije Pavlič na Dobernežu, hranitelja orožja v letih 1990-1991. Po krajšem postanku, smo pot nadaljevali preko Prežigala do lovskega doma nad Konjiško vasjo, kjer je bil kratek postnek za kavo, nato smo pot nadaljevali na Tolsti vrh do domačije Zvonka Klokočovnika, prav tako hranitelja orožja, in do Pustove hiše na Tolstem vrhu, kjer smo pohod zaključili z malico in prijetnim druženjem.  V  dolino s,o se vrnili z avtobusom. 

Vsi pohodniki so tudi letos prejeli spominsko majico, vsak udeleženec prejel tudi spominsko diplomo,Kot vsa leta do sedaj, je bil pohod odlično organiziran v zadovoljstvo vseh udeležencev. Za pomoč pri izvedbi se zahvaljujemo občini Slovenske Konjixw za pokroviteljstvo.

Udeležili smo se slovesnosti v počastitev dneva suverenosti v Novem mestu

objavljeno: 23. nov. 2015 08:55 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 23. nov. 2015 08:56 ]

Avtor/Vir: Anton Pozvek

Obeleževanje odhoda zadnjega vojaka JLA iz Slovenije je v preteklih letih potekalo različno, na različnih krajih in v različnih organizacijah. Vsakoletne slovesnosti potekajo v organizaciji Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev SEVER. Leta 2009 je bila slovesnost v Vipavski vojašnici, 2010 v Mariborski Kadetnici, 2012 v Radencih, 2013 v Cerkljah ob Krki in 2014 v Radovljici. Za obeleževanje okroglih obletnic pa sta do sedaj menjaje skrbeli MNZ in MO. Vsakih pet let je tako slovesnost v Kopru - zadnja je bila leta 2011 na stadionu Bonifica v Kopru.

Letošnja slovestnost je bila v soboto, 24. oktobra 2015, ob 13. uri, v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Organizirali sta jo Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Zveza policijskih veteranskih društev Sever v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, Pokrajinskim odborom ZVVS Dolenjska in Policijskim veteranskim društvom Sever Dolenjska in Bela krajina. 

Uvodni nagovor je pripadel županu Gregorju Macedoniju. Slavnostni govornik je bil prof. dr. Anton Bebler. Slovesnsot sta povezovali Nina Štampohar in Klavdija Kotar. V kulturnem programu so sodelovali kvintet Policijskega orkestra in člani folklornega društva Kres z vodilno, tamburaško in veteransko skupino.

Dan suverenosti je dan spomina nad zmago nad Jugoslovansko ljudsko armado in njen umik z ozemlja Republike Slovenije. Odhod zadnjega jugoslovanskega vojaka predstavlja tudi vrh procesa slovenske osamosvojitve.  

Pravno formalno je postala Slovenija suverena država 25. junija 1991 z razglasitvijo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Takrat je v Sloveniji še vedno pod budnim nadzorom obrambnih in varnostnih sil Republike Slovenije delovala Jugoslovanska ljudska armada. 25. oktobra 1991 pa je ob 23.45 uri slovensko ozemlje zapustil zadnji vojak Jugoslovanske ljudske armade, takrat že nam tuje vojaške sile. Na ta dan je Slovenija tudi dejansko postala suverena država. Od tega trenutka je samo teritorialna obramba oziroma slovenska vojska skrbela za obrambno varnost, slovenska policija in drugi organi pa za notranjo varnost Republike Slovenije.

Zato so veterani vojne 1991, združeni v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in v Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, decembra 2014 državnemu zboru predlagali, da stori vse, da ohranimo Slovenijo suvereno v skupnosti enakopravnih in demokratičnih evropskih narodov. Čeprav se je bilo ob vstopu v Evropsko unijo in Zvezo NATO treba odreči delu suverenosti, posebej na obrambnem, varnostnem in monetarnem področju, pa veterani ne pristajajo na odrekanje svoje suverenosti »po koščkih«. In veterani vojne 1991 so predlagali, da državni zbor 25. oktober razglasi za dan suverenosti.

Pobudo je parlament v začetku letošnjega leta na pobudo skupine poslancev s prvopodpisanim Marjanom Dolinškom sprejel skoraj soglasno. 

Tako od letos ne bomo več praznovali 25. oktobra kot dneva odhoda zadnjega vojaka Jugoslovanske ljudske armade, temveč kot dan suverenosti.

Dan suverenosti naj bo za državljanke in državljane prazničen in slavnosten dan, ko smo si po stoletjih boja izborili suvereno državo. To naj bo dan spomina na čase enotnosti, ponosa in samozavesti na vse, kar nas je kot narod ohranjalo in ohranilo skozi stoletja.

 

Dokončen umik JLA z ozemlja Republike Slovenije leta 1991 je bil zaključek oborožene obrambe procesov slovenske osamosvojitve. Dogodki, ki jih povezujemo z osamosvojitvenimi procesi, so se začeli že s preprečitvijo t.i. mitinga resnice v Ljubljani leta 1989, nadaljevali so se s prvimi demokratičnimi večstrankarskimi volitvami aprila 1990, z razoroževanjem teritorialne obrambe, ustanovitvijo manevrske strukture narodne zaščite, plebiscitom in vojno za samostojno Slovenijo 1991. S sklepnim dejanjem, odhodom JLA iz Slovenije, je proces osamosvojitve prešel v zaključno fazo, ko je bila potrebno le še pridobiti mednarodno priznanje nove države.

Iz pristanišča v Kopru se je JA začela umikati 20. oktobra 1991, kot zadnji dan umika pa je bil določen 25. oktober. Že 21. oktobra je v Luko Koper priplula vojaška ladja Galeb, ki je na krov sprejela nekaj čez tisoč vojakov JA. V naslednjih dneh so v Koper pripluli še črnogorski trajekt Sveti Štefan in dve vojaški transportni ladji. 25. oktobra je v Koper priplul tudi malteški trajekt Venus, ki je vkrcal še zadnje vojake JLA, ki so ozemlje Slovenije zapustili istega dne ob 23.45 uri, ladja pa je slovensko morje zapustila v prvih minutah 26. oktobra 1991.

Zadnji vojaki JLA so se umikali iz vseh vojaških objektov na območju Republike Slovenije. Čas do dokončnega umika je bil za pripadnike TO in policiste poln negotovosti, napetosti, nevarnosti izbruha novih oboroženih spopadov, pogajanj in nenazadnje prevzemanja izpraznjenih vojaških objektov v varovanje in upravljanje. Vojaške enote so zapuščale tudi vojaške objekte na območju Dolenjske in Bele krajine, česar se bomo spomnili tudi na tokratni slovesnosti v Novem mestu. Kraj letošnjega praznovanja prav zaradi dogodkov v času osamosvajanja torej ni izbran naključno.

V času od 8. do 15. avgusta 1991 je z Dolenjske in iz Bele krajine Jugoslovanska ljudska armada odpeljala oborožitev, opremo, strelivo, minsko eksplozivna sredstva in gorivo z 11 vlakovnimi kompozicijami v skupno 367 vagonih:

- iz Mokronoga 3 vlakovne kompozicije s skupno 46 cisternami goriva,

- iz Črnomlja 2 vlakovni kompoziciji s 53 vagoni opreme, oborožitve in streliva,

- iz Novega mesta 4 in iz Straže 1 vlakovno kompozicijo s skupno 251 vagoni oborožitve, opreme in streliva ter iz Ortneka 1 vlakovno kompozicijo s 17 cisternami goriva.

Poleg prevozov po železnici, kjer so prevažali predvsem težko oborožitev, strelivo in pogonsko gorivo – nafto in bencin –, so lažjo tehniko in logistično opremo prevažali z večjimi tovornimi vozili in vlačilci. Večino prevozov je bilo opravljenih na območje osrednje Srbije, v Gornji Milanovac, nekaj količin je bilo deponiranih v Bosno.

Deklaracija, ki je bila sprejeta na Brionih 7. julija 1991 in tri dni pozneje potrjena v slovenski skupščini, je pomenila trimesečni moratorij za sprejem kakršnih koli političnih in vojaških odločitev, ki bi vodile Slovenijo v nadaljnje osamosvajanje.

Za nadzor nad vojaškim premirjem in moratorijem nad osamosvojitvenimi dejavnostmi so bili zadolženi opazovalci evropske skupnosti. Natančno dva meseca po sprejemu Brionske deklaracije 7. septembra 1991 je v dopoldanskem času na Pokrajinski štab Teritorialne obrambe v Novo mesto nenapovedano prišla petčlanska skupina evropskih opazovalcev. Na sestanek so poleg predstavnikov Pokrajinskega štaba Teritorialne Obrambe Novo mesto povabili še predstavnike Uprave za notranje zadeve Novo mesto in Občinskega upravnega organa za ljudsko obrambo Novo mesto.

Namen nadzora je bil ugotoviti potek izvajanja sklepov Brionske deklaracije predvsem v tistih točkah, ki se nanašajo na deblokado vojašnic, vračanje pripadnikov JLA v vojašnice in deaktiviranje TO oziroma njihovo vračanje na izhodiščne točke. Ker sta minila že dva meseca po sprejetju deklaracije, so se stvari na terenu že dodobra ustalile. JLA se je že nekaj časa umikala z območja Republike Slovenije, zato je bil sestanek kmalu zaključen. Naslednja točka obiska je bila Vojašnica Milana Majcna v Bršljinu. Večina vojske in opreme je bila že preseljena v Gornji Milanovac v Srbiji, ostalo je le še toliko starešin in vojakov, kolikor jih je bilo potrebnih za varovanje in dokončanje preselitve.

Po sestanku v pisarni nekdanjega komandanta garnizije je komisija obiskala skladišča v Češči vasi, kjer je bila skladiščena logistična oprema TO Novo mesto. Vrata skladišč so bila zapečatena. Ko so jih morali oficirji odpreti, je nastala negotovost, ker nihče ni bil prepričan, če ta niso minirana 'na poteg'. Odpirali so jih z največjo previdnostjo. Da je bil preplah upravičen, se je pokazalo kmalu, saj je smrad razpadajoče srne, ki je naletela na nastavljeno mino na minskem polju, ki je bilo postavljeno z namenom preprečitve dostopa do skladišč TO, to dokazoval. Na nevarnost je korektno opozoril oficir in povedal, da min ne morejo odstraniti, ker nimajo načrta, oziroma nihče v vojašnici ne ve, če so bili načrti postavitve minskega polja sploh izdelani.

V naslednjih dneh so bili komisijsko prevzeti vojašnica in skladišča goriva v vojašnici Puščava pri Mokronogu ter vsa vojaška stanovanja na območju Dolenjske. Potek prevozov enot JLA skozi območje Dolenjske in Bele krajine je potekal brez večjih posebnosti.  

Delegacija društva s kolegi OZVVS CeljeSlavnostna akademija v počastitev 25. obletnice MSNZ

objavljeno: 23. nov. 2015 08:42 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 23. nov. 2015 08:42 ]V Narodnem domu v Celju je bila 24.9.2015 svečana akademija, s katero smo počastili 25-letnico Manevrske strukture narodne zaščite. Pod pokroviteljstvom Mestne občine Celje sta jo pripravila Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje in Policijsko veteransko društvo Sever za celjsko območje – odbor Celje. 

Program je povezovala Milena Trbulin, ki je uvodoma dejala:
"Jeklena volja, neupognjen vrat,
Prijatelj stanoviten, človek zlat.
V nevihti mož, naprej, pokonci glavo!
Visoko nosil sveto je zastavo."

To je misel, ki so jo  današnji gostitelji zapisali v vabilu, nastala pa je že  daljnega  leta   1889,  ko jo je  v čast  Frana Levstika ob  postavitvi njegovega  spomenika  v  Velikih  Laščah,  ko  se  je   na  eni  največjihprireditev  tistega  časa,  manifestiralo  slovenstvo  v  najštevilnejši in najčistejši obliki,   spisal Josip Stritar.

25-let  nazaj, v  prelomnem letu 1990 je slovenska družba znova  doživljala korenito  spreminjanje  ustaljenih  navad.  Tudi na obrambnem in varnostnem področju.  Na državni  ravni je takrat  nastal projekt Manevrska struktura narodne  zaščite,  ki  je imel vojaško in policijsko komponento. Z današnjo svečanostjo bomo obudili spomin na takratno dogajanje.Zbrane so nagovorili podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk, v imenu društva Sever Franc Bevc (njegov govor si lahko v celoti preberete v priponki)  ter slavnostni govornik polkovnik Vojko Adamič. 

Slavnostni akademijo je zaključil Policijski orkester s krajšim repertoarjem. 

Po končani prireditvi so se udeleženci zadržali na skromni zakuski.

 

5. Ojsterškov memorial

objavljeno: 15. okt. 2015 04:59 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 15. okt. 2015 04:59 ]

V soboto, 26. 9. 2015 s pričetkom ob 11. uri je na strelišču »Tone Bostič« v Zidanem mostu,  PVD Sever za celjsko območje – Odbor Laško, organiziral 5. memorial Marjana Ojsterška, v streljanju z malokalibrsko puško in v pikadu. Balinarski klub Zidani most pa je organiziral tekmovanje v balinanju. S športnim tekmovanjem smo počastili spomin na pokojnega policista PP Laško, Marjana Ojsterška, veterana osamosvojitvene vojne za Slovenijo in aktivnega člana našega  veteranskega društva SEVER.

 

Na tekmovanje smo povabili člane PVDS za Celjsko območje, PVDS Zasavje, SD Tone Bostič  in sorodna veteranska društva OOZVVS Celje in Laško.

 

Tekmovanja v streljanju z malokalibrsko puško, pikadu in balinanju se je udeležilo 9 ekip. Največ tekmovalcev je prišlo iz Policijskega veteranskega društva Zasavje. 

 

Prehodni pokal je na 5. memorialu osvojila ekipa PVDSC – odbor Laško. Posameznim trem najboljšim tekmovalcem v streljanju in pikadu smo podelili medalje, najboljšim ekipam pa pokale. Balinarski klub Zidani most, ki je v sklopu memoriala organiziral tekmovanje v balinanje pa je najboljšim trem ekipam podelil pokale. 5. memoriala se je udeležila tudi družina pokojnega Marjana Ojsterška. Prav tako se je srečanja udeležit tudi predsednik PVDSC Tone Šmid in predsednik PVD Zasavje Alojz Klančišar. Memoriala se je udeležilo 45 veteranov, katerega je odprl Ivan Ržen, predsednik PVDSC – Odbor Laško.

 

Družabno srečanje  se je zavleklo v pozne popoldanske ure, obujali smo spomin na pokojnega Marjana Ojsterška in na osamosvojitveno obdobje Slovenije.


Avtor: Ivan RženUspeh strelcev na tekmovanju v Šmarju

objavljeno: 15. okt. 2015 04:44 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 15. okt. 2015 04:44 ]

Na povabilo OZSČ Šmarje pri Jelšah smo se včeraj udeležili tekmovanja v streljanju z zračno puško in TRAP (streljanju na glinaste golobe) . Ekipo so sestavljali Ivanšek Stane, Planinc Slavko in Semprimožnik Silvo, vsi iz odbora Celje in zasedli skupno drugo mesto v streljanju v obeh kategorijah. Prav tako je Semprimožnik osvojil drugo mesto med posamezniki v TRAP.

1-10 of 64