Novice‎ > ‎Novice 2015‎ > ‎

Občni zbor Odbora Celje

objavljeno: 6. feb. 2015 10:13 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 6. feb. 2015 10:13 ]
Člani PVD Sever za celjsko območje - Odbor Celje, so se 30.1.2015 zbrali na letnem programskem občnem zboru. Kljub snegu in slabemu vremenu je bila udeležba več kot zadovoljiva.

Zbor je vodil predsednik odbora Anton FERME. Pozdravil je vse prisotne člane, še posebej  vabljene goste.

 Predstavil je delo odbora v letu 2014 Delo odbora je po njegovi oceni bilo obsežno in uspešno, zastavljene aktivnosti so potekale preko celega leta. Zahvalil se je vsem, ki so se v delo vključili in pomagali pri realizaciji nalog. Pozval je člane, da bi se tudi v prihodnje čim večkrat udeleževali raznih aktivnosti, (predvsem športna srečanja),  ki jih pripravlja društvo, saj so le te delno financirane.

 Članstvo je obvestil, da so v preteklem letu umrli naslednji naši člani: OJSTERŠEK Miran, PETROVIČ Martin in LAŠČAK Marica. Predlagal je, da se vsem pokojnim članom poklonimo z minuto molka.

Finančno poročilo je podala Gabrijela BOROVŠAK. Denar, ki je bil pridobljen z razpisi, je bil racionalno porabljen za delovanje društva, družabna in športna srečanja.  Tudi v preteklem letu se je pojavil problem neplačevanja članarine.

Program predvidenih aktivnosti odbora v letu 2015 je  podal predsednik FERME. Na kratko je po mesecih predstavil aktivnosti, ki bodo potekale v letošnjem letu. Primerjalno z lanskoletnimi aktivnostmi za letos ni načrtovanih večjih sprememb. Vse utečene aktivnosti so tudi letos vključene v program dela.  Predsednik je poudaril, da je plan vsebinsko zelo bogat in, da pričakuje še več aktivnosti na športnem področju.

Predlagani so bili delegati, ki se bodo udeležili občnega zbora društva SEVER in sicer: MALGAJ Stane, ANDERLIČ Anton, DOBRAJC Silvo, BOROVŠAK Pavle in FERME Anton.

V razpravo so se vključil tudi vabljeni gostje:

 g. PEPERKO, podpredsednik OZVVS Celje ki je zbor pozdravil in zaželel dobrega sodelovanja tudi v bodoče.                                  

g MELE, predsednik Društva vojnih invalidov Celje je poudaril, da je sodelovanje z društvom odlično. Predstavlja Društvo vojnih invalidov tako iz NOB kot tudi iz vojne 91. Povedal je da imajo iz zadnje vojne 12 članov oz pripadnikov, ki so bili ranjeni na našem območju, predvsem iz Dobja, ko je v učilnici eksplodirala mina. Odboru je zaželel uspešno delo v tem letu.

g PAUMAN, predsednik Društva gen. Majstra iz Celje je zbor pozdravil in zaželel sodelovanja in uspešnega dela v tem letu.

g. VERDEL, podpredsednik OZ ZB NOB Celje je na kratko predstavil organizacijo združenja, ki jo zastopa, zboru zaželel uspešno delo in predlagal, da udejanimo predlagano in dogovorjeno skupno sodelovanje pri organizaciji proslave in srečanja ob Dnevu državnosti.  

g. ROVŠNIK, pooblaščenec župana MO Celje je zbor pozdravil, opravičil odsotnost župana, povedal, da je sodelovanje med odborom in MO Celje vzorno in tudi pohvalil poročilo in program dela.

Po končanem uradnem delu so se člani zadržali v prijetnem vzdušju. Obujali so spomine, na harmoniko pa nam je zaigral naš član Bevc Mirko.Comments