Novice‎ > ‎Novice 2014‎ > ‎

Razpis kandidacijskega postopka za volitve v organe društva

objavljeno: 17. jan. 2014 08:39 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 17. jan. 2014 08:39 ]
POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO SEVER
ZA CELJSKO OBMOČJE

Datum: 16. 01. 2014

  

Upravni odbor društva je na podlagi 19. člena Statuta društva in 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku na svoji 1. seji dne 16. 01. 2014 pričel izvajati aktivnosti kandidacijskega postopka za izvolitev novih nosilcev funkcij v organih društva in sprejel

SKLEP

o imenovanju kandidacijske komisije in o začetku postopka kandidiranja

 

  1. Kandidacijsko komisijo sestavljajo: Bogosav JELEN - predsednik, Boris POTOČNIK  in Anton ŠOŠTARIČ – člana.
  2. Postopek kandidiranja se prične za funkcije: predsednik (1 oseba), podpredsednik (3 osebe), sekretar (1 oseba), član nazornega odbora (3 osebe) in član častnega razsodišča (5 oseb).
  3. Rok za vložitev kandidatur je  14. 2. 2014 do 24.00 ure,  za pravočasne se smatrajo tudi vloge, ki so bile do tega roka oddane na pošti kot priporočena pošiljka.
  4. Volitve v organe društva se izvedejo na redni letni skupščini društva, ki bo 28.  2. 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi PU Celje.

 Predlagatelji pošljejo svoje predloge v skladu s 4. členom pravilnika o kandidacijskem postopku na naslov Policijsko veteransko društvo SEVER za celjsko območje, Ljubljanska 12, 3000 CELJE. Na kuverti se vidno označi "KANDIDATURA" in se kuverta primerno zapečati. Rok za pošiljanje kandidatur je 14. 2. 2014 do 24.00 ure.

 Kandidacijska komisija se mora sestati v treh dneh po zaključku postopka, t.j.  do 20.02.2014, pregledati ter preveriti, če so kandidature v skladu s Statuom in Pravilnikom o volitvah, sestaviti zapisnik o odpiranju prispelih vlog, katerega priloga so vse pravočasno prispele vloge ter izdelati Kandidatne liste. Na podlagi teh se sestavijo Volilni lističi, ki so del volilnega gradiva.  Upravnemu odboru komisija dostavi celotno gradivo do 19. 2. 2014 do 15.00 ure. Upravni odbor bo prispele kandidature obravnaval na seji, ki bo 20.  2. 2010 ob 18.00 uri.

 

 

 

 

 

Anton ŠMID

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                              

OBMOČJE


Datum: 16. 01. 2014

 

Upravni odbor društva je na podlagi 19. člena Statuta društva in 2. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku na svoji 1. seji dne 16. 01. 2014 pričel izvajati aktivnosti kandidacijskega postopka za izvolitev novih nosilcev funkcij v organih društva in sprejel

 

SKLEP

 

o imenovanju kandidacijske komisije in o začetku postopka kandidiranja

 

  1. Kandidacijsko komisijo sestavljajo: Bogosav JELEN - predsednik, Boris POTOČNIK  in Anton ŠOŠTARIČ – člana.
  2. Postopek kandidiranja se prične za funkcije: predsednik (1 oseba), podpredsednik (3 osebe), sekretar (1 oseba), član nazornega odbora (3 osebe) in član častnega razsodišča (5 oseb).
  3. Rok za vložitev kandidatur je  14. 2. 2014 do 24.00 ure,  za pravočasne se smatrajo tudi vloge, ki so bile do tega roka oddane na pošti kot priporočena pošiljka.
  4. Volitve v organe društva se izvedejo na redni letni skupščini društva, ki bo 28.  2. 2014 ob 17.00 uri v sejni sobi PU Celje.

 

Predlagatelji pošljejo svoje predloge v skladu s 4. členom pravilnika o kandidacijskem postopku na naslov Policijsko veteransko društvo SEVER za celjsko območje, Ljubljanska 12, 3000 CELJE. Na kuverti se vidno označi "KANDIDATURA" in se kuverta primerno zapečati. Rok za pošiljanje kandidatur je 14. 2. 2014 do 24.00 ure.

 

Kandidacijska komisija se mora sestati v treh dneh po zaključku postopka, t.j.  do 20.02.2014, pregledati ter preveriti, če so kandidature v skladu s Statuom in Pravilnikom o volitvah, sestaviti zapisnik o odpiranju prispelih vlog, katerega priloga so vse pravočasno prispele vloge ter izdelati Kandidatne liste. Na podlagi teh se sestavijo Volilni lističi, ki so del volilnega gradiva.  Upravnemu odboru komisija dostavi celotno gradivo do 19. 2. 2014 do 15.00 ure. Upravni odbor bo prispele kandidature obravnaval na seji, ki bo 20.  2. 2010 ob 18.00 uri.

 

 

 

 


 

Anton ŠMID

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

                                                                                                                                                

                                                                                                                              

Comments