Novice‎ > ‎Novice 2014‎ > ‎

Volilno programska skupščina društva

objavljeno: 9. maj 2014 05:31 avtor: PVD sever Celje   [ posodobljeno 9. maj 2014 05:36 ]
PVD Sever za celjsko območje je 28.2.2014 izvedlo programsko volilno skupščino. Skupščine se je udeležilo 42 delegatov iz 9 odborov društva (zapisnik ej v priponki)
 Prisotni so bili cenjeni gosti: g. Borut LIKAR - podpredsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever, g. Božidar – Dare SEVŠEK  - predsednik OZVVS Celje,  stotnik KREJAČ, predstavnik Vojašnice Granc Rozman Stane Celje,  ga. Nada MIRNIK, podpredsednica Kluba Maksa Perca Celje in g. Marijan PETAN, predsednik Zveze borcev za vrednote NOB Celje.

Predsednik društva Anton ŠMID je pozdravil vse navzoče in predlagal kandidate za delovno predsedstvo, ki je po potrditvi prevzelo vodenje skupščine. Predsedujoči mag. Darko Repenšek se je zahvalil za zaupanje in dodal, da je letošnja skupščina pomembna ne samo zaradi volitev novega vodstva, ampak tudi zaradi spremembe statuta v določilih, ki se nanašajo na volitve sekretarja in podpredsednikov društva. Po kadrovskih težavah, ki smo jih imeli v društvu zadnje leto sko po tehtnem premisleku podali pobudo za spremembo statuta in sicer da funkcija sekretarja in podpredsednika niso več voljene funkcije. Za spremembo smo se odločili zaradi operativnosti delovanja, saj v primeru bolezni, smrti ali odstopa enega od njih ni potrebno izvesti nadomestnih volitev in sklicati izredne skupščine, ampak kandidata  na predlog predsednika potrdi upravni odbor. Delo tako nemoteno teče dalje.  Delegate je zato pozval, da glasujejo o spremembi statuta. Predlog sprememb statuta je bil soglasno potrjen.

Predsednik Anton ŠMID in sekretarka Gabrijela BOROVŠAK sta delegatom podala vsebinsko in finančno poročilo o delu v letu 2013. Poročilo so podali še predsednik nadzornega odbora mag. Drago ALENC in predsednica častnega razsodišča ga. Zdenka BOROVNIK.  Delo društva je bilo v letu 2013 zakonito, dobro in je potekalo v skladu z začrtanimi cilji, reazlirane so bile vse naloge. Delegati so soglasno potrdili razrešnico dosedanjemu vodstvu.

Po izglasovani razrešnici  so se volitve za funkcionarje društva izvedle na podlagi novih določil. Z javnim glasovanjem so bili v novo vodstvo društva izvoljeni:

- Anton ŠMID za predsednika društva

- v nadzorni odbor so bili izvoljeni Edvard MLAČNIK, Stanislav SKUBIC in Milan URBANČEK

- v častno razsodišče so bili izvoljeni Anton ANDERLIČ, Zdenka BOROVNIK, Slavko ČOH, Ludvik PETRIČ in Slavko ŠMIGOC.
 

Novi predsednik Anton ŠMID se je tahvalil za zaupanje in delegatom predstavil program dela za leto 2014, Gabrijela Borovšak pa še finančni načrt za leto 2014. Delegati so oba dokumenta soglasno potrdili.

Za zaključek skupščine pa smo zaslužnim članom podelili priznanja Združenja Sever. Priznanja so podelili podpredsednika Združenja Sever g. Boruta LIKAR, predsednik društva g. Anton ŠMID in predsednica Komisije za priznanja in odlikovanja ga. Gabrijela BOROVŠAK. Utemeljitve je prebral predsedujoči.

 Bronasti znak ZS so prejeli:

-          Pavel BOROVŠAK iz Odbora Celje

-          Zoran BOROVŠAK iz Odbora Celje in

-          Jože VRAVNIK iz Odbora Celje

                                         

Srebrni znak ZS so prejeli

-          Rado GAŠPARIČ iz Odbora Žalec

-          Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Celje, ki ga je prevzel g. Božidar Dare SEVŠEK.


Za zaključek se je predsedujoči mag. Darko REPENŠEK zahvalil bivši sekretarki Gabrijeli BOROVŠAK za njeno delo in neprecenljiv prispevek pri delu društva v zadnjih osmih letih.


Po končani skupščini so se udeleženci zadržali v domu policije na skromni večerji in obujali spomine na skupna doživetja.


ĉ
PVD sever Celje,
9. maj 2014 05:31
Comments