• 25 let Zveze policijskih veteranskih društev Sever

  25 let Zveze policijskih veteranskih društev Sever

  V zvezi policijskih veteranskih društev Sever obeležili 25-letnico delovanja

  V studiu VIVO v Ljubljani je potekala svečana akademija v počastitev 25-letnice delovanja Združenja Sever, danes zveze in društev Sever. Akademija je simbolno poteka na predvečer ustanovne skupščine Združenja Sever, ki je bila 26. marca 1994 v Novem mestu. Takrat je 120 delegatov iz 12 regionalnih odborov sprejelo statut in izvolilo vodstvo združenja.

  Obširneje v povezavi na spletno stran ZPVD Sever:

  https://www.zdruzenje-sever.si/sl/news/v-zvezi-policijskih-veteranskih-drustev-sever-obelezili-25-letnico-delovanja.html


 • Redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever

  Redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever

  Člani Zveze policijskih veteranskih društev Sever smo 16. marca 2019 v prostorih Grand hotela v Rogaški Slatini opravili redno letno skupščino.

  Skupščine se je udeležilo 118 delegatov iz 12 PVD Sever, kateri so obravnavali in potrdili poročilo o delu ZPVD Sever in finančno poročilo za leto 2018 ter program dela zveze za leto 2020 in 2021 ter finančni plan za leto 2020.

  Med vabljenimi gosti so se skupščine udeležili Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, Franci Kregar, svetovalec ministra za notranje zadeve, Jože Senica, namestnik generalne direktorice policije, Niko Kolar, direktor PU Celje, Boštjan Pantner, komandir PP Rogaška Slatina, Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, dr. Alojz Šteiner, predsednik Zveze slovenskih častnikov, dr. Savin Jogan, predsednik društva TIGR Primorske, Stane Mele, član predsedstva in izvršnega odbora Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Marjan Turičnik predsednik Zveze ZB za vrednote NOB Žalec, Marjan Farič, predsednik Zveze društev general Maister in Zdenko Renko, podpredsednik Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca.

  Skupščina se je začela s prihodom praporov ZPVD Sever in MSNZ v ONZ 1990, popestril pa jo je nastop pihalnega kvinteta policijskega orkestra.

  Po skupščini je sledilo druženje in pogostitev v kristalni dvorani Grand hotela Rogaška Slatina.

  Foto: Arhiv ZPVDS

  https://www.youtube.com/watch?v=-yw6exGFaQk&t=104s


 • Letna skupščina PVD Sever za celjsko območje

  Letna skupščina PVD Sever za celjsko območje

  V ponedeljek 11. marca 2019 smo v prostorih gostišča Medved v Škofji vasi, izvedli redno letno skupščino PVD Sever za celjsko območje. 

  Skupščino je sestavljalo po pet delegatov iz devetih območnih odborov. Obravnavali in potrdili smo poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2019 ter plan dela društva za leto 2020 in 2021 in finančni plan za leto 2020. 

  Na skupščini so bili tudi vabljeni gosti in sicer dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever, Niko Kolar, direktor PU Celje, polkovnik gregor Hafner, poveljnik vojašnice Franc Rozman Stane v Celju, Zdenko Terpin, predsednik Pokrajinskega odbora Zahodne štajerske pokrajine, Branko Verdev in Branko Feldin iz ZB za vrednote NOB Celje ter Uroš Arnuš, predsednik Društva general Maister Celje.

  Na skupščini je dr. Tomaž Čas podelil predsedniku društva bronasti znak ZPVD Sever. Na slovesnosti ob dneva Združenja Sever v Novi Gorici novembra 2018 pa sta plaketi, kot najvišje priznanje zveze prejela člana našega društva Anton Šmid in Darko Repenšek.

  Izvolili smo tudi 10 delegatov, ki bodo naše društvo zastopali na skupščini Zveze policijskih veteranskih društev Sever, 16. marca 2019 v Rogaški Slatini.

  Foto: Brane Gradišnik