• Volilno leto 2022

  Začetek kandidacijskega postopka

  Upravni odbor PVD Sever za celjsko območje je na svoji 10. dopisni seji dne 22.01.2022 sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve predsednika društva in treh popdpredsednikov, predsednika in dveh članov nadzornega odbora ter predsednika in štirih članov disciplinske komisije.  Imenoval je kandidacijsko komisijo.

  Kandidature, ki morasjo vsebovati podatke iz 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku, kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov  društva ali skenirane na e-naslov: info@veteransko-drustvo-sever.si

  Kandidacijski postopek se zaključi 23.02.2022. 


 • Ponudba za zavarovanje Specialisti senior

  Ponudba za zavarovanje Specialisti senior

  Zavarovalnica VZAJEMNA ponuja vojnim veteranom od dopolnjenega 50. leta starosti dalje svoj produkt SPECIALISTI SENIOR. Zavarovanje Specialisti senior je sicer namenjeno starostnikom, ki so stari 65 let ali več. Ponudba za vojne veterane velja do 31. 3. 2021.


 • Kako zagotoviti človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo

  Koordinacija domoljubnih in veteranskih orgasnizacij Slovenije - KoDVOS - je organizirala 2. okroglo mizo v nizu spletnih srečanj pod naslovom Kako zagotoviti človeka vredno življenje ter socialno in pravično Slovenijo.