O društvu

Organizacija društva in kadri

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

Milan URBANČEK

Tel. 041/699-514

Tel. 031/791-367

e-pošta: info@veteransko-drustvo-sever.si

odbor.severcelje@gmail.com

 

PODPREDSEDNIKI DRUŠTVA

 

Beno BALAŽIČ

Tel. 041/417-914

e-pošta: benoba@gmail.com

 

Dr. Peter PUNGARTNIK

Tel. 031/704-921

e-pošta: peter.pungartnik@telemach.net

 

Ludvik PETRIČ

Tel. 041/714-589

e-pošta: ludvikp66@gmail.com

 

 

SEKRETAR DRUŠTVA

 -


 

 ČLANI UPRAVNEGA ODBORA (PREDSEDNIKI ODBOROV)

 

Milan URBANČEK, predsednik odbora Celje in predsednik društva

Tel. 041/699-514

e-pošta: odbor.severcelje@gmail.com

 

Ivan RŽEN, predsednik odbora Laško

Tel. 031/441-456

e-pošta: sever.lasko@gmail.com

 

Jože ROJŠEK, predsednik odbora Mozirje

Tel. 041/588-208

e-pošta: sever.mozirje@gmail.com

 

Anton ŠMID, predsednik odbora Rogaška Slatina – Rogatec

Tel. 041/725-050

e-pošta: sever.rogaska@gmail.com

 

Marjan ARTIČ, predsednik odbora Slovenske Konjice – Vitanje – Zreče

Tel. 040/233-009

e-pošta: sever.skvz@gmail.com

 

Franci KOKOT, predsednik odbora Šentjur – Dobje

Tel. 031/354-025

e-pošta: sever.sentjur@gmail.com

 

Milan ROŽMAN, predsednik odbora Šmarje pri Jelšah

Tel. 041/472-341

e-pošta: sever.smarje@gmail.com

 

Dejan POTOČNIK, predsednik odbora Velenje

Tel. 041/759-420

e-pošta: pvds.velenje@gmail.com

 

Rado GAŠPARIČ, predsednik odbora Žalec

Tel. 031/387-662

e-pošta: sever.zalec@gmail.com

 

 

NADZORNI ODBOR

Alojz HRNČIČ

Marijan JELENKO

Miran ROSENSTEIN

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Drago VORNŠEK

Milan FRIM

Slavko ČOH

Božo IVANUŠA

Samo ŠILDENFELD

 

KOMISIJA ZA ARHIVSKO GRADIVO

-

-

-

 

KOMISIJA ZA PRAVNE, ORGANIZACIJSKE IN STATUSNE ZADEVE

-

-

-

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

-

-

-

-

-

 

KOMISIJA ZA ŠPORT IN DRUŽABNA SREČANJA

-

-

-