O društvu

Organizacija društva in kadri

PREDSEDNIK DRUŠTVA

 

Milan URBANČEK

Tel. 041/699-514

e-pošta: info@veteransko-drustvo-sever.si

odbor.severcelje@gmail.com

 

PODPREDSEDNIKI DRUŠTVA

 

Anton ŠOŠTARIČ

Tel. 051/631-822

e-pošta: sostaricanton@gmail.com

 

Dušan MARAT

Tel. 041/491-920

e-pošta: dusan.marat@gmail.com

 

Ludvik PETRIČ

Tel. 0417/145-89

e-pošta: ludvikp66@gmail.com

 

 

SEKRETAR DRUŠTVA

 

Stane MALGAJ

Tel. 031/791-367

e-pošta: info@veteransko-drustvo-sever.si

sekretar.severcelje@gmail.com

 

 ČLANI UPRAVNEGA ODBORA (PREDSEDNIKI ODBOROV)

 

Milan URBANČEK, predsednik odbora Celje in predsednik društva

Tel. 041/699-514

e-pošta: odbor.severcelje@gmail.com

 

Ivan RŽEN, predsednik odbora Laško

Tel. 031/441-456

e-pošta: sever.lasko@gmail.com

 

Jože ROJŠEK, predsednik odbora Mozirje

Tel. 041/588-208

e-pošta: sever.mozirje@gmail.com

 

Anton ŠMID, predsednik odbora Rogaška Slatina – Rogatec

Tel. 041/725-050

e-pošta: sever.rogaska@gmail.com

 

Marjan ARTIČ, predsednik odbora Slovenske Konjice – Vitanje – Zreče

Tel. 040/233-009

e-pošta: sever.skvz@gmail.com

 

Franci KOKOT, predsednik odbora Šentjur – Dobje

Tel. 031/354-025

e-pošta: sever.sentjur@gmail.com

 

Milan ROŽMAN, predsednik odbora Šmarje pri Jelšah

Tel. 041/472-341

e-pošta: sever.smarje@gmail.com

 

Dejan POTOČNIK, predsednik odbora Velenje

Tel. 041/759-420

e-pošta: pvds.velenje@gmail.com

 

Rado GAŠPARIČ, predsednik odbora Žalec

Tel. 031/387-662

e-pošta: sever.zalec@gmail.com

 

 

NADZORNI ODBOR

Alojz HRNČIČ, predsednik

Anton FERME

Miran ROSENSTEIN

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA

Janko NAPOTNIK, predsednik

Anton ANDERLIČ

Slavko ČOH

Janko MILČINOVIČ

Peter ŠKOLNIK

 

KOMISIJA ZA ARHIVSKO GRADIVO

Ludvik PETRIČ, predsednik

Franc BEVC

Bojan VREČIČ

 

KOMISIJA ZA PRAVNE, ORGANIZACIJSKE IN STATUSNE ZADEVE

Marjan MOČNIK, predsednik

Anton ŠOŠTARIČ

Milan URBANČEK

 

KOMISIJA ZA PRIZNANJA IN ODLIKOVANJA

Dušan MARAT, predsednik

Milan FRIM

Miran PEČOVNIK

Damjan LOČIČNIK

Stane IVANŠEK

 

KOMISIJA ZA ŠPORT IN DRUŽABNA SREČANJA

Slavko ŠMIGOC, predsednik

Franc Brane GRADIŠNIK

Jože PAVLIČ