Letna skupščina PVD Sever za celjsko območje

V ponedeljek 11. marca 2019 smo v prostorih gostišča Medved v Škofji vasi, izvedli redno letno skupščino PVD Sever za celjsko območje. 

Skupščino je sestavljalo po pet delegatov iz devetih območnih odborov. Obravnavali in potrdili smo poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2019 ter plan dela društva za leto 2020 in 2021 in finančni plan za leto 2020. 

Na skupščini so bili tudi vabljeni gosti in sicer dr. Tomaž Čas, predsednik ZPVD Sever, Niko Kolar, direktor PU Celje, polkovnik gregor Hafner, poveljnik vojašnice Franc Rozman Stane v Celju, Zdenko Terpin, predsednik Pokrajinskega odbora Zahodne štajerske pokrajine, Branko Verdev in Branko Feldin iz ZB za vrednote NOB Celje ter Uroš Arnuš, predsednik Društva general Maister Celje.

Na skupščini je dr. Tomaž Čas podelil predsedniku društva bronasti znak ZPVD Sever. Na slovesnosti ob dneva Združenja Sever v Novi Gorici novembra 2018 pa sta plaketi, kot najvišje priznanje zveze prejela člana našega društva Anton Šmid in Darko Repenšek.

Izvolili smo tudi 10 delegatov, ki bodo naše društvo zastopali na skupščini Zveze policijskih veteranskih društev Sever, 16. marca 2019 v Rogaški Slatini.

Foto: Brane Gradišnik