Redna letna skupščina Zveze policijskih veteranskih društev Sever

Člani Zveze policijskih veteranskih društev Sever smo 16. marca 2019 v prostorih Grand hotela v Rogaški Slatini opravili redno letno skupščino.

Skupščine se je udeležilo 118 delegatov iz 12 PVD Sever, kateri so obravnavali in potrdili poročilo o delu ZPVD Sever in finančno poročilo za leto 2018 ter program dela zveze za leto 2020 in 2021 ter finančni plan za leto 2020.

Med vabljenimi gosti so se skupščine udeležili Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve, Franci Kregar, svetovalec ministra za notranje zadeve, Jože Senica, namestnik generalne direktorice policije, Niko Kolar, direktor PU Celje, Boštjan Pantner, komandir PP Rogaška Slatina, Ladislav Lipič, predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo, dr. Alojz Šteiner, predsednik Zveze slovenskih častnikov, dr. Savin Jogan, predsednik društva TIGR Primorske, Stane Mele, član predsedstva in izvršnega odbora Zveze društev vojnih invalidov Slovenije, Marjan Turičnik predsednik Zveze ZB za vrednote NOB Žalec, Marjan Farič, predsednik Zveze društev general Maister in Zdenko Renko, podpredsednik Zveze klubov upokojenih delavcev MNZ Maksa Perca.

Skupščina se je začela s prihodom praporov ZPVD Sever in MSNZ v ONZ 1990, popestril pa jo je nastop pihalnega kvinteta policijskega orkestra.

Po skupščini je sledilo druženje in pogostitev v kristalni dvorani Grand hotela Rogaška Slatina.

Foto: Arhiv ZPVDS

https://www.youtube.com/watch?v=-yw6exGFaQk&t=104s