Volilno leto 2022

Začetek kandidacijskega postopka

Upravni odbor PVD Sever za celjsko območje je na svoji 10. dopisni seji dne 22.01.2022 sprejel sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve predsednika društva in treh popdpredsednikov, predsednika in dveh članov nadzornega odbora ter predsednika in štirih članov disciplinske komisije.  Imenoval je kandidacijsko komisijo.

Kandidature, ki morasjo vsebovati podatke iz 4. člena Pravilnika o kandidacijskem postopku, kandidati pošljejo v zaprti ovojnici na naslov  društva ali skenirane na e-naslov: info@veteransko-drustvo-sever.si

Kandidacijski postopek se zaključi 23.02.2022.